Okreœlenie "totalnej" we wpisie odnosi siê do opozycji. Mianem "totalnej" opozycjê okreœli³ po raz pierwszy lider PO Grzegorz Schetyna w lutym 2016 roku. Od tego czasu 17 wrzesień 2017 06:11