Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Łamanie prawa bez żenady". Mikołaj Pawlak powołany wbrew ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka

24 listopad 2018 13:04
110 9

Wybrany w piątek przez Sejm na RPD kandydat PiS jest absolwentem prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 pracował w sądzie biskupim przy rozwodach kościelnych. W 2011 roku rozpoczął własną praktykę adwokacką, zaś w latach 2016-2018 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, gdzie sprawował nadzór nad zakładami poprawczymi, sądami rodzinnymi czy schroniskami dla nieletnich.

Oznacza to, że w CV Mikołaja Pawlaka brakuje ustawowego wymogu, jakim jest co najmniej pięcioletnia praca z dziećmi lub na ich rzecz.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
biesczad1

24 listopad 2018 13:07

Pod³a zmiana gardzi wszystkimi: dzieæmi te¿ - widaæ to po ich stosunku do WO¦Pu...

ziaburek

24 listopad 2018 13:07

Prawo nie obowi±zuje Prawa i Sprawiedliwo¶ci. Ale sprawiedliwo¶ci siê doczekaj±...

damtek

24 listopad 2018 13:06

Zmieni siê rz±d i p. Pawlak bêdzie sobie szuka³ nowej pracy. W normalnym kraju nie ma miejsca w instytucjach pañstwowych dla takich osobników.

41janina

24 listopad 2018 13:06

Ale spelnia najwazniejsze kryterium - jest znajomym krolika.

blablick

24 listopad 2018 13:06

Jak najbardziej sie nadaje: "jest absolwentem prawa kanonicznego". Kolega po fachu Harrego Pottera. Jak ma sie nie nadawaæ? :)

jurek4491

24 listopad 2018 13:06

No i có¿ z tego ¿e nie posiada kwalifikacji , PiS jak by chcia³ to na stanowisko mo¿e powo³aæ nawet krowê i wszyscy jednym g³osem bêd± mówiæ ¿e siê nadaje bo mleko daje a dzieci lubi± mleko .

Zaloguj siê Skomentuj

24 listopad 2018 13:06

Aby oceniæ lub

swayzak77

24 listopad 2018 13:06

Jak patrzê na tego cz³owieka to mam tylko jedna my¶l. W ¿yciu nie zostawi³bym pod jego opiek± mojego dziecka. Ba³bym siê.

pyszczerealnie

24 listopad 2018 13:05

Wa¿ne, ¿e ko¶ció³kowy cz³owiek i zgodny ze srordosrulis