Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Świnoujście: Zachowywał się dziwnie, a po zatrzymaniu zmarł. Był pod wpływem "flakka zombie"

10 lipiec 2018 08:33
64 7
Świnoujście: Zachowywał się dziwnie, a po zatrzymaniu zmarł. Był pod wpływem "flakka zombie"

Do zdarzenia doszło na ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Pod koniec czerwca zauważono tam dziwnie zachowującego się mężczyznę. Na filmiku widzimy jak najpierw chowa się pod drzewem, potem zaczyna krzyczeć i machać rękami. W pewnym momencie rzuca się pod przejeżdżający samochód, upada i znowu wstaje.

Mężczyzna, który zachowywał się jak zombie, miał posiadać również "nadludzką" siłę - twierdzą świadkowie zdarzenia. Parę osób próbowało go obezwładnić, lecz nie dali mu rady. Dopiero policjantom udało się go zatrzymać i skuć w kajdanki. Niestety chwilę później stracił on przytomność. Pomimo reanimac...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
kleha

7 październik 2018 12:55

Ciekawe jakie ¶wiñstwo bierze Kaczyñski.

notremak

7 październik 2018 13:09

Je¿eli to prawda: mamy o jednego debila mniej! Tzn. piss ma o jednego wyborcê mniej.

Zaloguj siê Skomentuj

7 październik 2018 11:45

Aby oceniæ lub

apoloniusz211

7 październik 2018 11:45

Dobrze, ¿e sam siê wyeliminowa³, nie robi±c nikomu krzywdy.

marty25

7 październik 2018 11:45

Marzenie dojrza³ego mê¿czyzny - je¶li siê nie zaæpaæ to przynajmniej zachlaæ...

remo29

7 październik 2018 11:41

Nie jestem w stanie zrozumieæ jak mo¿na z w³asnej woli wci±gn±æ/po³kn±æ co¶, co jest zrobione z nie wiadomo jakiego gówna, niekontrolowanego przez nikogo. Nawet zwyk³y lewy spirol mo¿e byæ metanolem, po którym - jak dobrze pójdzie - tylko o¶lepniesz...

denoir696

7 październik 2018 11:08

Tak siê koñcz± zakazy posiadania i penalizacja nawet niewielkich ilo¶ci trawki. Ludzie uciekaj± przed gro¼b± kary we wci±¿ modyfikowane (a przez to prawnie niezakazane) syntetyczne g...na, w których nie wiadomo co jest, a po za¿yciu których mog± pojawiæ siê wysoce niepo¿±dane reakcje. Znajomy lekarz z toksykologii jest przera¿ony, mówi, ¿e jak taki naszprycowany delikwent trafia na oddzia³ - w przeciwieñstwie do klasycznych narkotyków - w ogóle nie wiadomo, jak mu pomóc bez badañ toksykologicznych (czasem wyniki s± po paru tygodniach). Dzia³aj± jedynie objawowo. A o horrorach, które siê zdarzaj± - ³±cznie z rozcinaniem sobie brzucha no¿yczkami przez "dopalaczowych" klientów to ju¿ nawet za bardzo nie chce opowiadaæ. Czy nas jako spo³eczeñstwo kosztuje to taniej ni¿ próba "ucywilizowania" standardowych narkotyków? To tylko zamiatanie problemu po dywan i napêdzanie kasy dopalaczowej mafii. Tak to wygl±da, jak siê wprowadza na kolanie prawo bez dodatkowej refleksji i opinii specjalistów i niestety nie dotyczy to tylko tej dziedziny...