Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nie żyje Henryk Dzido. Były senator i obrońca Andrzeja Leppera

9 październik 2018 12:58
68 7
Nie żyje Henryk Dzido. Były senator i obrońca Andrzeja Leppera

Henryk Dzido w 1964 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 1970 do 1981 roku był zatrudniony w zespole Administracji i Gospodarki Terenowej Najwyższej Izby Kontroli.

W 1998 r. przystąpił do Samoobrony RP, gdzie pełnił funkcję pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Andrzeja Leppera w wyborach prezydenckich w 200 roku oraz pełnomocnika KW Samoobrony w wyborach parlamentarnych rok później.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
wynanc2

9 październik 2018 13:04

Tak sam z siebie umar³? Nie wierzê. Prokuratura powinna prze¶wietliæ ten przypadek.

antirussia81

9 październik 2018 13:03

Co by nie mówiæ o ludziach z Samoobrony, oni przynajmniej zdawali sobie sprawê z tego, kim s± i co sob± reprezentuj±. Wiedzieli, ¿e wchodz±c do parlamentu, z³apali Boga za nogi - dlatego w wiêkszo¶ci siedzieli cicho, nie wychylali siê, a ich aktywno¶æ sprowadza³a siê do pobierania poselskich pensji. Za to zbuntowane chamstwo z PiS (Tarczyñski, Paw³owicz i reszta tej zgrai) nie przegapi ¿adnej okazji do tego, by otworzyæ gêbê i wylaæ z siebie potok intelektualnych wymiocin.

proteusz33

9 październik 2018 13:02

Te¿ pope³ni³ samobójstwo ?

siwywaldi

9 październik 2018 13:01

I tak 95% polskiego spo³eczeñstwa nie pamiêta ju¿, kto to by³ Henryk Dzido. Podobnie jak Beger, Filipek czy £y¿wiñscy. A najpó¼niej za dwa lata w niebyt pójda ró¿ne Hoffmany, Millery i inne Stra_szyd³a :-))

mniklasp

9 październik 2018 13:01

sa ludzkie odrzutki jak ten Dzido ktory zwiazal sie z polglowkami ktorzy weszli do Sejmu typu Lepper i jego partia. Polska siermiezna , Polska odurzona , bez mozgow i

Zaloguj siê Skomentuj

9 październik 2018 13:00

Aby oceniæ lub

ismalia

9 październik 2018 12:59

A na stronie g³ównej w tytule informacji "Ruch Spo³eczny Solidarno¶æ". Zapewniam autora tej wiadomo¶ci, ¿e Solidarno¶æ i Samoobrona to jednak nie to samo.