Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Żyrardów. CBA zatrzymało dyrektora promocji i byłą rzecznik miasta. Wyprowadzili 350 tys. zł?

31 październik 2018 08:47
107 8

Centralne Biuro Śledcze zatrzymało w Żyrardowie dyrektora Wydziału Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa, a w Warszawie - byłą rzecznik prasową tego urzędu.

Według ustaleń CBA z Centrum Kultury i wydziału promocji wyprowadzono publiczne pieniądze - ok. 350 tys. zł na rzecz firmy zewnętrznej należącej do byłej rzecznik prasowej prezydenta, mającej realizować samorządową Telewizję Żyrardowską (TVŻ).

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
hotin

31 październik 2018 08:50

Na va-bank jest to POlityczna zagrywka PiS.Prawda lemingi?

jerry9

31 październik 2018 08:50

¯yrardów, dyrektor biura promocji miasta, 350 ko³a. Afery na miare mo¿liwosci cebea. ¯yrardów, ¯yrardów. A tak bardzo chcieliby cos w Warszawie znale¼æ, Poznaniu, Gdañsku. Albo chocia¿ w Sopocie na Karnowskiego

Mieczyslaw Kornowski

31 październik 2018 08:50

A czy w ¯yrardowie bêdzie teraz druga tura wyborów i z jakiego ci zatrzymani s± ugrupowania ?

justas32

31 październik 2018 08:50

Tak po prawdzie - jedyne co by³o niezgodne z prawem to pominiêcie procedury zamówieñ publicznych ...

komentarz

31 październik 2018 08:50

Tu akurat bez ¿enady mo¿na u¿yæ formy "rzeczniczka", bo istnieje.

Zaloguj siê Skomentuj

31 październik 2018 08:49

Aby oceniæ lub

Przemys³aw Gaik

31 październik 2018 08:49

¯enada. Co za zbieg okoliczno¶ci. Na krótko przed II tur± wyborów. Oczywi¶cie bez zwi±zku z wyborami to zatrzymanie. Niech dowody ujawni± bo ja nie wierzê w takie cuda.

alfalfa

31 październik 2018 08:48

Jedno jest pewne: nie s± z PiS. Inaczej taka informacja by³oby osi± artyku³u. Zupe³nie przez przypadek i nic nie sugeruj±c. A.