Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

12 listopada dniem wolnym od pracy. Czy sklepy będą otwarte? Lidl, Tesco, Biedronka

9 listopad 2018 08:35
102 4

Ustawa o Święcie Narodowym 12 listopada weszła w życie kilka dni temu. Sejm przyjął projekt ustawy z poprawkami Senatu, a prezydent Andrzej Duda ją podpisał, dlatego jest obowiązującym dokumentem. Na czym stanęło? Czy sklepy będą otwarte?

Przypomnijmy, że pomysł o dniu wolnym 12 listopada był pomysłem posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy posłowie głosowali nad projektem ustawy pod koniec października. Większości pomysł się podobał, jednak między politykami wybuchł spór o to, czy 12 października powinien być dniem wolnym od...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 4
Marek Sem

9 listopad 2018 08:40

nie no ,jak te biedactwa bez ¿adnych zainteresowañ prze¿yj± te dwa dni bez sklepów ???? bêdzie katastrofa

hens

9 listopad 2018 08:39

Nastêpnym posuniêciem PIS, bêdzie jako bonus dla elektoratu, wprowadzenie wszystkich wolnych poniedzia³ków. Ta banda kretynów, na si³ê zrobionych pos³ami. nie wie, ¿e wiêksza czê¶æ elektoratu, otrzymuje wynagrodzenie za ka¿dy przepracowany dzieñ i nie otrzymuje pensji jako miesiêczny rycza³t, tak jak ta zgraja normalnych inaczej z Wiejskiej.

Mieczyslaw Kornowski

9 listopad 2018 08:38

Wed³ug PiS-owskiego kalendarza sklepy bêd± czynne do po³udnia bo 12-ty listopad zast±pi³ Sylwestra

Zaloguj siê Skomentuj

9 listopad 2018 08:37

Aby oceniæ lub