Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

40-letni mężczyzna utonął w jeziorze Ińsko. Należał do grupy nurków

3 sierpień 2018 20:25
87 6
40-letni mężczyzna utonął w jeziorze Ińsko. Należał do grupy nurków

W piątek wieczorem do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego dotarło zgłoszenie nt. mężczyzny, który nie wypłynął z jeziora Ińsko w województwie zachodniopomorskim.

- O godzinie 19.19 do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu nurka na głębokości ok. 40 metrów - wyjaśnia w rozmowie z Gazeta.pl Łukasz Kamiński, kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. - Na miejsce bezzwłocznie zostały zadyspono...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Kasia Szalabawka

3 sierpień 2018 20:28

dla mnie to morderstwo partnerzy zostawili go samego na 40m nie wezwali pomocy a teraz moja córeczka niema taty

armatasarmata

3 sierpień 2018 20:28

Nurkowanie to wspania³e do¶wiadczenie. Wiele mog³o zawie¶æ, a woda na tej g³êboko¶ci mo¿e byæ zabójcza. Szacunek dla wszystkich, którzy realizuj± swoje pasje nawet te niebezpieczne. Nikomu nie szkodz±. Ci którzy to krytykuj±, to smutni ludzie i ¿al mi ich.

Zaloguj siê Skomentuj

3 sierpień 2018 20:27

Aby oceniæ lub

Zygmunt Maciaszczyk

3 sierpień 2018 20:27

Z wod± nie ma ¿artów.

Anakin Skywalker

3 sierpień 2018 20:26

Wspó³czujê by³am obecn± przy ca³ym zdarzeniu. A¿ ciarki mia³am...

senioryta13

3 sierpień 2018 20:25

Jezioro Iñsko jest jednym z najpopularniejszych miejsc do nurkowania w województwie zachodniopomorskim, ze wzglêdu na ³atwy dostêp, dobr± widoczno¶æ pod wod±, bogat± faunê i florê, a tak¿e zaplecze techniczne w miejscowych centrach nurkowania. Dodatkowymi atrakcjami s±: zatopiony samochód Trabant, Pontiac, choinka, ³abêd¼ z panki, anakonda z tworzywa , znaki drogowe, radiostacja wojskowa, gara¿ blaszany oraz biurko z pe³nym sprzêtem komputerowym. Od strony k±pieliska miejskiego wielkie g³azy.