Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Adam Andruszkiewicz w rządzie może liczyć na sporą podwyżkę. Zarobi więcej niż poseł

6 styczeń 2019 17:30
199 14

Adam Andruszkiewicz jest wiceministrem mniej niż dwa tygodnie, a już doczekał się większego rozgłosu, niż niektórzy sekretarze stanu przez trzy lata. Powołanie posła i byłego działacza organizacji nacjonalistycznych (w tym prezesa Młodzieży Wszechpolskiej) zostało skrytykowane przez opozycję i część komentatorów.

Andruszkiewicz kojarzony jest z homofobicznych, antyimigracyjnych wypowiedzi. Politycy PO zapowiedzieli złożenie zawiadomienie do ABW ws. Andruszkiewicza. Wskazują na raport węgierskiego think-thanku, który uważa, że nowy wiceminister może być pod "pośrednim wpływem" Kremla. Wiceminister odpierał za...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 14
Roman Przybylski

6 styczeń 2019 17:34

Juz nie bedzie musiał dorabiać na kilometrówkach?

Oceniono 3 razy

6 styczeń 2019 17:33

Przecież nie będzie pracował za mniej niż 6000 jak frajer .

Oceniono 8 razy

6 styczeń 2019 17:32

Brawo Andruszkiewucz! A czerskie pieski do budy i cisza!

Oceniono 1 raz

6 styczeń 2019 17:32

Plus to, co z Moskwy. Do pierwszego wystarczy.

saves

6 styczeń 2019 17:31

Może zaprenumeruje GW? HAHHAHAHAHAHAH

Oceniono 6 razy

6 styczeń 2019 17:31

Kurczę mało... jak dla takiej klasy specjalisty. Toż to przeciętny ksiądz ma o wiele więcej do łapki.

pemu

6 styczeń 2019 17:31

Kluby gejowskie w stolicy mogą liczyć na większe zyski.

Roman Przybylski

6 styczeń 2019 17:31

Juz nie bedzie musia³ dorabiaæ na kilometrówkach?

remo29

6 styczeń 2019 17:31

Nastêpny pty¶ utrzymanek.

sqlap72

6 styczeń 2019 17:31

W dudzie mam Andruszkiewicza. Co innego jest problemem. Dlaczego zatrudnia siê w randze wiceministra faceta, który w Ministerstwie Cyfryzacji bêdzie zajmowaæ siê m.in. popraw± wizerunku resortu oraz wspó³prac± z mediami spo³eczno¶ciowymi, w tym m.in. Facebookiem? To jest rola nawet nie dla rzecznika ministerstwa, a referenta od PR. Bizancjum pod rz±dami PiS ro¶nie: Misiewicze, Andruszkiewicze, damy dworu Glapiñskiego i on sam, Obajtki, Rydzyki Biereckie itp. itd., którym siê po prostu nale¿y, bo trzeba, nim to wszystko drzystnie, stworzyæ sobie bogate zaplecze polityczne. Suweren za 500+ w koñcu przejrzy na oczy, choæ ju¿ z rêk± w nocniku.

Zaloguj siê Skomentuj

6 styczeń 2019 17:31

Aby oceniæ lub

pemu

6 styczeń 2019 17:31

Kluby gejowskie w stolicy mog± liczyæ na wiêksze zyski.

7ogamihcra

6 styczeń 2019 17:31

W sumie ca³a sprawa Anduszkiewicza jest aby wszyscy siê nim zajêli i zapomnieli o pisowskim z³odziejstwie w SKOK i aferze ³apówkarskiej w KNF, gdzie pis chcia³ przej±æ za z³otówkê prywatny bank i pewnie zaraz go obsadziæ swoimi z³odziejskimi kolaborantami. Pewnie te¿ i czê¶æ pieniêdzy by posz³a na tajne konto pisu w Luksemburgu lub na Kajmanach.

joachimmurat1805

6 styczeń 2019 17:30

Ale jazda. Kibole modl± siê na Jasnej Górze a ten pan wszed³ do rz±du. Jednym s³owem - na trze¼wo nie da siê przyjmowaæ takich informacji. Polska coraz bardziej pogr±¿a siê w nacjonalistycznej schizofrenii i w religijnej manii prze¶ladowczej. Co za ciemnota.