Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Afera Huawei. Chiński dziennik ostrzega Polskę. Wspomina o odwecie gospodarczym i porażce

12 styczeń 2019 08:55
245 11

Sprawa zatrzymania w Polsce dyrektora sprzedaży chińskiego koncernu Huawei, którego podejrzewa się o szpiegostwo na rzecz Państwa Środka, trafiła na łamy portalu "Global Times", chińskiego rządowego dziennika.

W artykule zatytułowanym "Polska przegra, jeśli w kwestii Huawei pójdzie w ślady Stanów Zjednoczonych", komentatorzy wskazują, że chińscy analitycy apelują do polskiego rządu, aby ten nie wykonywał tych samych kroków co USA wobec chińskiego giganta.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
raz1dwa2trzy3

12 styczeń 2019 09:00

Chiny udostêpni± tajn± korespondencjê Piêty, zdjêcia Glapiñskiego z paniami, rentgena zêbów Kaczyñskiego i odtworz± laptop Ziobry.

elfoot

12 styczeń 2019 08:59

Polska ma równie¿ swoje media, "realizuj±ce propagandowe potrzeby rz±du". Rosja i Chiny nie s± tu jakim¶ wyj±tkiem.

justas32

12 styczeń 2019 08:59

Nikt na ¶wiecie nie uwierzy ¿e jacy¶ polscy szpiedzy mog± dzia³aæ w Chinach - a listê polskich szpiegów "polski" rz±d co kilka lat udostêpnia w internecie ...

marf987

12 styczeń 2019 08:58

Chiny - "Global Times" Rosja - Russia Today / RT Polska - TVPis ka¿dy re¿im ma swoje media

Zaloguj siê Skomentuj

12 styczeń 2019 08:57

Aby oceniæ lub

jxl82

12 styczeń 2019 08:57

Jaros³aw przegra tym razem w Chiñczyka.

acide94

12 styczeń 2019 08:57

Pieprzyć Chiny. Azjatycka dyktatura nie powinna narzucać swoich przemocowych zwyczajów w Europie. Ja bym ich wyrzucił na zbity pysk, szczególnie teraz, jak zaczęli grozić.

Jo¿in Ba¿in

12 styczeń 2019 08:56

Chiny nam gro¿±, Iran grozi, w Europie nikt nas nie lubi, a to przecie¿ taki mi³y " chrze¶cijañski "rz±d .

laik404

12 styczeń 2019 08:56

Czujê nowe wiatry w polskim MSZ-cie. W tym tygodniu pok³ócili¶my siê z Iranem. W nastêpnym mamy szansê drzeæ koty z Chinami. A w kolejnym tygodniu to z kim by¶my siê z³apali za klapy, panie Czaputowicz?

sailor2016

12 styczeń 2019 08:56

Tak na marginesie to zatrzymanie obcego agenta jest najwiêksz± pora¿k± kontrwywiadu. Zaraz i tak kto¶ zajmie jego miejsce. Sukcesem jest wykorzystanie takiej wiedzy dla swoich celów. Tylko, ¿e my nie mamy s³u¿b bo rozwali³ je ruski agent Macierenko.

elfoot

12 styczeń 2019 08:56

Polska ma również swoje media, "realizujące propagandowe potrzeby rządu". Rosja i Chiny nie są tu jakimś wyjątkiem.