Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Alternatywa dla Niemiec" rośnie w siłę. Rekordowy wynik w najnowszym sondażu poparcia

10 lipiec 2018 07:21
70 7
"Alternatywa dla Niemiec" rośnie w siłę. Rekordowy wynik w najnowszym sondażu poparcia

Wszystkie agencje od rana komentują najnowszy sondaż, bowiem po raz pierwszy w swojej historii w skali całego kraju na drugie miejsce wysunęła się eurosceptyczna AfD. Szefowa frakcji AfD w Bundestagu Alice Weidel na Twitterze sondażowy wynik nazwała historycznym momentem dla jej partii i Niemiec oraz dowodem na to, że AfD staje się partią ludową.

Największym poparciem AfD cieszy się we wschodnich landach. W Brandenburgii 22 procent obywateli deklaruje, że w najbliższych wyborach poprze właśnie tę partię, w Turyngii 20 procent, a Meklemburgii Przedmorzu 19 procent. Obecna koalicja CDU, CSU i SPD przy obecnym poziomie poparcia na wysokości 46 ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
El Gordo

7 październik 2018 10:29

Naszym bogojczy¼nianym patriotom musi siê podobaæ, ¿e liderka Alternatywy jest zdeklarowan± lesbijka, ¿yje ze swoj± pochodz±c± ze Sri Lanki ¿on± i razem wychowuj± dwoje dzieci:-)))

race444

7 październik 2018 10:19

Merkel doprowadzi do tego, ze AfD bedzie miala 35%. Juz teraz duzo, duzo wiecej Niemcow popiera AfD z oczywistych przekonan bo dla uchodzcow kasiora jest a dla tubylcow ..... nie ma.

Zaloguj siê Skomentuj

7 październik 2018 10:29

Aby oceniæ lub

Robert Madejski

7 październik 2018 10:02

Prawicowi populi¶ci.... Skoro tak, to dziennikarze GW to lewaccy propagandzi¶ci.

yankes1968

7 październik 2018 10:00

Prawicowe radykalizmy rosn± w si³ê przez odrealnione lewice, które posz³y w utopiê.

facio60

7 październik 2018 09:37

Zachodzi jedno zasadnicze pytanie: sk±d taka partia i na fali czego wyros³a? Otó¿ na fali wydarzeñ z 2015 roku. Nawet tak spacyfikowane i pos³uszne spo³eczeñstwo jak niemieckie, ma do¶æ. I nie pomog± ¿adne zaklêcia. Gro¼ba rozpadu Unii to nie wynik d³ugów Grecji (prawda, ¿e niemal siê o tym nie mówi?), czy W³och. To efekt niekontrolowanego i nieograniczonego nap³ywu, nie wiadomo kogo, do Europy. Prezydencja austriacka mocno uwypukla ten problem i bêdzie to g³ówny temat obrad unijnych w tym pó³roczu. Francja jest na tyle ju¿ stracona, ¿e nawet 5 dniowe ju¿ zamieszki w Nantes, gdzie pali siê urzêdy , biblioteki, markety, samochody,a przewodnicz±cy Zgromadzenia Narodowego tam mieszkaj±cy, opu¶ci³ to miasto, nie robi± ju¿ wra¿enia.

morgenroth

7 październik 2018 09:29

Niemcy rozczarowani kwalifikacjami lekarzy i inzynierów z po³udnia? Strasznie siê te teutoñskie mendy wybredne zrobi³y...