Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ambasada Kanady ostrzega swoich obywateli przed agresją na Marszu Niepodległości

8 listopad 2018 21:01
70 10

Ambasada Kanady ostrzega swoich obywateli w komunikacie na stronie internetowej. Napisano w nim, że pokojowe demonstracje mogą w każdej chwili stać się źródłem agresji i generować problemy z transportem publicznym.

Wcześniej przed marszami 11 listopada ostrzegł też swoich obywateli Departament Stanu USA. Obywatele podróżujący do Polski zostali uprzedzeni, że w związku z manifestacjami "możliwe są incydenty przemocy". Zwrócono też uwagę, że podczas Marszów Niepodległości dochodzi do aktów przemocy i wygłaszane ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
krynolinka

8 listopad 2018 21:09

Pisiorki nam zafundowa³y Dzieñ Niepodleg³o¶ci na skalê ¶wiatow±, Will Smith mo¿e byæ zazdrosny.

dzi1a

8 listopad 2018 21:08

Hance nale¿± siê kwiaty

Zaloguj siê Skomentuj

8 listopad 2018 21:07

Aby oceniæ lub

Krzysztof Tomaszewski

8 listopad 2018 21:06

Jeste¶my posmiewiskiem ¶wiata i ¼ród³em brumatnej zarazy. Polska która straci³a miliony obywateli z rak faszystów uwa¿a ich teraz za swoich wielkich patriotów-wstyd wsys wstyd i hañba.

outsider44

8 listopad 2018 21:05

To wszystko nic, czekam na ostrze¿enie przedstawicieli Watykanu.

pinkus61

8 listopad 2018 21:04

To Co? PAD nie zaprosi na marsz korpusu dyplomatycznego?

sebastians58

8 listopad 2018 21:04

W 2017 r. marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie Marszu Niepodleg³o¶ci zgromadzi³ ponad 50 000 uczestników. W poprzednich latach niektórzy uczestnicy marszu rzucali racami, nie¶li transparenty i wyg³aszali has³a skierowane przeciwko mniejszo¶ciom rasowym, seksualnym i religijnym Cytat z artykulu. I to wszystko za pozwoleniem polskiego faszystowskiego rzadu.

cleryka

8 listopad 2018 21:03

Gdyby nie Hanna Gronkiewicz-Waltz,to marszu w³adza by nie umia³a zorganizowaæ.Co za pod³a i be³kotliwa gadka Mariusza B³aszczaka! Co za dureñ da³ tekê ministra MON?

czechy11

8 listopad 2018 21:02

PiSowskie ¶wiêtowanie Ca³y ¶wiat przestrzega przed ta rado¶ci± pierwotniaków

kzet69

8 listopad 2018 21:02

Oto prawdziwie pisowskie obchody 100-lecia Niepodleg³o¶ci, cywilizowane kraje przestrzegaj± swoich obywateli przed barbarzyñstwem pisowskiej dziczy... brawo, nawet 11.11.1918 nie by³o takiego burdelu jaki 100 lat pó¼niej zdo³a³ zrobiæ PiS...