Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Andrzej Duda o płacach w NBP i Glapińskim. "Jako prezydent nie ukrywam, że zazdroszczę"

8 styczeń 2019 11:23
389 8

Na konferencji prasowej prezydenta dziennikarz "Faktów" TVN zapytał Andrzeja Dudę o jego opinię na temat wynagrodzeń "dwórek" prezesa NBP i ocenę działań Adama Glapińskiego w banku centralnym.

Dalej prezydent przywołał słowa byłego prezesa NBP Marka Belki, który komentując tę sprawę stwierdził, że w sektorze bankowym wynagrodzenia są nawet o wiele wyższe niż te "dwórek" Glapińskiego.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
remo29

8 styczeń 2019 11:27

¯artowni¶ taki, ten nasz Adrianek siê zrobi³, ju¿ nie mówi o "dojnej ojczy¼nie".

kac

8 styczeń 2019 11:27

Ja nie mogê. Co ten cz³owiek otworzy usta to bardziej mnie dobija. Zawsze ju¿ my¶lê, ¿e bardziej ju¿ siê nie da a on i tak daje radê. Zdolny jest.

guru133

8 styczeń 2019 11:27

Tobie marionetko która udaje prezydenta, podatnik i tak p³aci zbyt du¿o.

Zaloguj siê Skomentuj

8 styczeń 2019 11:26

Aby oceniæ lub

pokon

8 styczeń 2019 11:26

Jak siê wybra³o durnia na prezydenta, tojedyne co mo¿e zrobiæ to azdro¶ciæ z³odziejom.

antropoid

8 styczeń 2019 11:26

Za rz±dów PO krzycza³by o skandalu...

praskiso

8 styczeń 2019 11:25

Infantylny Adrianek.

maratss

8 styczeń 2019 11:24

Powala mnie widok twarzy Adriana po wypowiedzeniu kilku pierwszych zdañ dowolnego wyst±pienia. Ten samozachwyt i wrêcz uwielbienie dla w³asnej swady i umiejêtno¶ci doboru górnolotnych sformu³owañ rzucanych przed nic nie rozumiej±c± trzodê...W miarê mówienia facet zdaje siê zbli¿aæ niemal do "osi±gniêcia satysfakcji seksualnej"... Kiedy na zimno przeanalizuje siê potem tekst, to tre¶ci w nim tyle co kot (mo¿e preziowy Alik) nap³aka³...¯aden inny polityk nie ma w czasie przemowy tego specyficznego wyrazu zapowiadaj±cego zbli¿aj±c± siê ejakulacjê... Wy³±czam foniê i zwijam siê ze ¶miechu widz±c jego miny a' la "Mussoluni" (pamiêtacie kapitana Bertorellego z "Allo ' Allo !" w kapelutku z kogucimi piórami?) - ten i bez kapelutka jest 100 bardziej zabawny.