Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Argentyna: zatrzymano Polkę poszukiwaną przez Interpol. Jest podejrzana o przemyt narkotyków

6 grudzień 2018 06:27
117 8

O zatrzymaniu Sylwii S. poinformował Interpol. Kobieta była poszukiwana na podstawie czerwonej noty organizacji od 2011 roku (w ten sposób Interpol oznacza osoby, które poszukiwane są w celu aresztowania, ekstradycji lub podjęcia wobec nich podobnych czynności prawnych). Wcześniej jej sprawa była prowadzona w ramach operacji INFRA, w ramach której poszukiwano niebezpiecznych przestępców, którzy zbiegli ze swojego kraju.

Sylwia S. została zidentyfikowana dzięki systemowi rozpoznawania twarzy. Funkcjonuje on od listopada 2016 roku. Znajduje się w nim ponad 52 tys. zdjęć z 179 krajów.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
welarg

6 grudzień 2018 06:30

Polka, a podobna do niewolnicy Isaury.

js08836

6 grudzień 2018 06:30

¯adnej ekstradycji. W Polsce dostanie z 5 lat. Handlarka ¶mierci w Argentynie 30 lat. za kratami. I tak powinno byæ.

podkrecha

6 grudzień 2018 06:30

A Polska ma chyba wiêcej lat ni¿ 41, obchodzili¶my ju¿ 100 lat od odzyskania, a chyba trzeba liczyæ od powstania, od Mieszka I-g, co?

lilo150

6 grudzień 2018 06:29

dlaczego nie zalegalizowaæ narkotyków? kto bêdzie chcia³ to umrze podobnie jak z alkoholem, który powszechnie truje.

drozd215a

6 grudzień 2018 06:29

Niech zostanie w Argentynie, tam bêdzie mia³a uczciwy proces.

Zaloguj siê Skomentuj

6 grudzień 2018 06:29

Aby oceniæ lub

placowy

6 grudzień 2018 06:28

no to chyba z 20 lat jej szukali

zdziwiony6

6 grudzień 2018 06:28

Ciekawe na czyje polecenie szmuglowa³a towar? W Londynie nigeryjscy handlarze nagminnie wysy³aj± swoje polskie dziewczyny do Ameryki Po³udniowej po narkotyki. Co jaki¶ czas która¶ z nich wpada i przez kolejne kilka lat siedzi w tamtejszym pudle. Niestety du¿o jest g³upich Polek w Anglii.