Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ataki terrorystyczne w Londynie: Siedem os�b nie �yje

4 czerwiec 2017 08:47
330 0
Ataki terrorystyczne w Londynie: Siedem os�b nie �yje

W sobot� p�nym wieczorem bia�y van wjecha� w ludzi na mo�cie London Bridge. Chwil� p�niej dosz�o do ataku os�b uzbrojonych w no�e w okolicy Borough Market. W wyniku atak�w zgin�o co najmniej siedem os�b. Policja potwierdzi�a, �e to atak terroryst�w.

0800 096 1233; 020 7158 0197 - to telefony podane przez londy�sk� policj�, pod kt�re mog� dzwoni� osoby martwi�ce si� o los swoich bliskich w Londynie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0