Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Motoryzacja

Kategoria aktualności

 • Halloween w 2017 r. również ma swojego doodle Google

  31 październik 2017 07:57 80

  W zeszłym roku Hallowenowym doodle była gra, w której czarny kot Momo bronił Akademii Magii i za pomocą różdżki wyłapywał duszki. W obecnym, 2017 r., okolicznościową niespodzianką od Googla jest filmik, opowiadający historię duszka Jinxa. Nie chce on nikogo straszyć, a jedynie dołączyć do zabawy. Z tego powodu szuka idealnego Halloweenowego przebrania

 • B�d� dodatki dla s�dzi�w funkcyjnych

  31 październik 2017 06:51 61

  Projekt rozporz�dzenia w sprawie nowych dodatk�w trafi� w�a�nie do Rz�dowego Centrum Legislacji. Przewiduje on te� od 1 tys. do 2010 z� dla koordynatora do spraw wsp�pracy mi�dzynarodowej i praw cz�owieka w sprawach cywilnych. Takich s�dzi�w ma by� 45. Kolejna nowa grupa to 45 koordynator�w do spraw karnych � wynagrodzenie od 804 z� do 1608 z�. Na nieco

 • PIT: doch�d 112 tys. z� rocznie odbiera ulg� tak�e na niepe�nosprawne dziecko

  31 październik 2017 06:45 73

  Limit dochod�w dotyczy tak�e rodzic�w, kt�rych ma�oletnie dziecko ma orzeczenie o niepe�nosprawno�ci. Tak uzna�a w interpretacji Krajowa Informacja Skarbowa. Z pytaniem zwr�ci� si� ojciec dziewi�cioletniego syna z orzeczeniem o niepe�nosprawno�ci w zwi�zku z rzadkim zespo�em genetycznym. W 2016 r. ��czne dochody m�czyzny i jego �ony wynios�y 112,6 tys. z�. Ma��onkowie

 • Do Wizz Aira z wi�kszym baga�em podr�cznym

  30 październik 2017 17:05 79

  "Ten rodzaj baga�u b�dzie zawarty w cenie biletu. Pasa�erowie b�d� tak�e mogli wnie�� na pok�ad towary zakupione w strefie bezc�owej lotniska po kontroli bezpiecze�stwa" - poinformowa� w komunikacie Wizz Air. Nowe zasady obowi�zuj� od poniedzia�ku. Wcze�niej mo�na by�o zabra� ma�y baga� podr�czny o wymiarach: 42x32x25 cm - bezp�atnie, du�y baga� podr�czny o wymiarach

 • 11 listopada 2017. Święto Niepodległości to dzień wolny od pracy

  30 październik 2017 10:17 135

  Święto Niepodległości wypada w sobotę, jednak pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze na umowę o pracę nie stracą z tego tytułu dnia wolnego. Przypomnijmy, że po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 roku pracownicy znów mogą odbierać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy. W praktyce pracodawca musi oddać swojemu pracownikowi

 • Nie �yje m�czyzna, kt�ry podpali� si� w Warszawie

  29 październik 2017 18:32 65

  Do samopodpalenia dosz�o w czwartek 19. pa�dziernika. M�czyzna dokona� tego przed Pa�acem Kultury i Nauki w Warszawie. Na miejscu zdarzenia pierwsi pojawili si� stra�acy. Gdy udzielali m�czy�nie pomocy, by� nieprzytomny. - Nie ma powod�w, �eby targn�� si� na w�asne �ycie w ge�cie protestu wobec rz�dz�cych - powiedzia�. -�To jest ofiara tej propagandy

 • 14-letnia modelka z Rosji zmarła z przepracowania

  29 październik 2017 12:25 77

  W dniu śmierci Vlada brała udział w 13-godzinnym pokazie mody. Dziewczyna straciła przytomność tuż przed kolejnym wyjściem na wybieg. Rosjanka nie obudziła się już ze śpiączki. W piątek modelka zmarła. Jak donoszą media, Vlada pracowała w Chinach na "niewolniczym" kontrakcie. Dziewczyna nie miała ubezpieczenia medycznego, a oficjalnie mogła pracować

 • Tych zwierząt możemy już nie zobaczyć. Zagrożone gatunki

  29 październik 2017 09:03 65

  Koń Przewalskiego, kruk hawajski, fretka czarnostopa. Tych zwierząt nie można już spotkać na wolności. Żyją jedynie w niewoli. Natomiast orangutan sumatrzański, tygrys chiński i nosorożec biały północny to gatunki krytycznie zagrożone wymarciem. Żyje ich jeszcze trochę na wolności, ale ich los zdaje się być przesądzony. Z danych WWF wynika, że w ciągu

 • Madryt: Kilkadziesi�t tysi�cy os�b chce s�du nad Puigdemontem

  28 październik 2017 15:40 69

  Najwi�ksza manifestacja, w kt�rej wzi�o udzia� kilkadziesi�t tysi�cy os�b, odby�a si� w godzinach popo�udniowych w Madrycie w okolicach placu Kolumba. Cz�� manifestant�w ��da�a osadzenia w wi�zieniu Puigdemonta oraz cz�onk�w jego rz�du. - Nazajutrz po dokonanym zamachu stanu jego autorzy wci�� s� na wolno�ci, �pi� w swoich domach - powiedzia� do zebranych

 • Polsat News: ekolodzy próbowali zakłócić święto myśliwych, w którym bierze udział minister Szyszko

  28 październik 2017 15:12 84

  Po ślubowaniu, podczas któtego społeczność myśliwych zyskała nowych członków (w tym córkę ministra Szyszki) odbyło się także polowanie, w którym chcieli przeszkodzić ekolodzy, wchodząc za myśliwymi do lasu. Aktywiści zgłosili także na policję fakt, że w niektórych miejscach, gdzie odbywa się polowanie, zabrakło odpowiednich tabliczek z ostrzeżeniami