Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Motoryzacja

Kategoria aktualności

 • USA zaostrzaj¹ przepisy wizowe

  15 lipiec 2017 08:53 36

  Osoby, które bêd¹ chcia³y przyjechaæ do Stanów Zjednoczonych, musz¹ przekazaæ wiêcej informacji. Ma to pomóc przy rozpatrywaniu wniosków o amerykañsk¹ wizê. W ten sposób realizowana jest polityka Donalda Trumpa polegaj¹ca na zwiêkszeniu bezpieczeñstwa na ewentualnoœæ ataków terrorystycznych przeprowadzanych przez osoby spoza kraju. Informacje w tej sprawie

 • Daesh straci³ przywódcê w Afganistanie

  14 lipiec 2017 20:48 40

  W oœwiadczeniu Departamentu Obrony napisano równie¿, ¿e w operacji na pó³nocnym wschodzie Afganistanu zginêli "inni cz³onkowie IS". Podkreœlono, ¿e atak "zasadniczo zak³óci plany terrorystycznej grupy do zwiêkszania swoich wp³ywów w Afganistanie". "Liderzy IS wybrali Abu Sajeda na przywódcê swojej grupy po tym jak afgañskie i amerykañskie si³y zabi³y poprzednich

 • Co jemy, gdy jemy truskawkę?

  14 lipiec 2017 17:31 40

  Reforma sądów. "Zmiany bardziej rewolucyjne niż ewolucyjne" Przebiśniegi już przekwitają i pojawiają się kolejne rośliny, np. krokusy. - Jest wiele różnych gatunków krokusów i one występują w odmiennych kolorach, a są również takie, które kwitną jesienią. Te wiosenne kwiaty są żółte lub fioletowe, jaśniejsze niebieskawo-fioletowe, a wydaje się, że w przypadku

 • Dobry tydzień dla GPW. Przed nami debiut Play

  14 lipiec 2017 16:42 42

  − Cały tydzień można zaliczyć do udanych - mówił w radiowej Jedynce Robert Burdach z Union Investment TFI. I wyjaśnia, że większość giełd skończyło tydzień wzrostami, w Warszawie WIG20 wzrósł w tym czasie o ponad 2 procent, a WIG o niecałe 2 procent. − Trochę gorzej radziły sobie małe i średnie spółki – indeks mWIG urósł o niecałe 1 procent, a sWIG spadło

 • Bank straci³ 8 mln z³ przez oszustów

  14 lipiec 2017 12:52 40

  Nadzoruj¹ca œledztwo Prokuratura Regionalna w Katowicach ustali³a, ¿e cz³onkowie gangu doprowadzili Bank PKO BP II Oddzia³ w Katowicach do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w ³¹cznej wysokoœci 8 mln 180 tys. z³ z tytu³u udzielonych kredytów obrotowych - poinformowa³a PAP Prokuratura Krajowa. Sprawcy wprowadzili w b³¹d pracowników i w celu uzyskania

 • Wspólne oświadczenie byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego

  13 lipiec 2017 16:41 38 2

  Bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości nie istnieje państwo prawa. Zmieniające Konstytucję projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym prowadzą do pozbawienia sądów Rzeczypospolitej pozycji niezależnych i odrębnych od władzy politycznej organów. Uchwalenie tych ustaw zapewniających decydujący

 • Si³y NATO niepokoj¹ ambasadora Rosji

  13 lipiec 2017 14:29 41

  Podczas spotkania w Brukseli na szczeblu ambasadorów strona rosyjska zaproponowa³a, by utworzyæ grupê ekspertów, którzy "profesjonalnie i bez emocji" omówiliby realny stosunek si³ w Europie. G³ównym tematem posiedzenia by³ rozmowy o manewrach "Zapad-2017" i æwiczeniach "Trident Juncture". - By³ to pierwszy etap rozmów o tych æwiczeniach. Ministerstwo

 • Języka gięcie z Michałem Wiraszko

  13 lipiec 2017 10:01 40

  "Za poprzednich rządów służby były bierne" - Książki wpłynęły bardzo mocno na moją wyobraźnię, ukształtowały mnie - mówi L.U.C. Wśród najważniejszych pozycji, do których zdarza mu się wracać, wymienia dwie: "Forrest Gump" i "Mały książę". Książki kultowe, znane chyba każdemu. - Wakacje to dobry moment, żeby sobie przypomnieć i powrócić do nich - dodaje

 • NewConnect: 58 spółek na liście dłużników KRD. Dług sięga 7,45 mln zł

  13 lipiec 2017 06:40 39

  Coraz większy problem z motocyklami bez OC Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2017 r. 30,3 mld zł, czyli o 80,2% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 19,0%, do poziomu 18,2 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w czerwcu

 • Włochy: 2800 migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym

  12 lipiec 2017 23:51 47

  Od początku roku do Włoch przybyło około 90 tys. migrantów. Włoski minister spraw wewnętrznych, Marco Minniti kontynuuje rozmowy z zagranicznymi partnerami, by doprowadzić do zatrzymania fali migracyjnej. Po wczorajszej wizycie w Berlinie i spotkaniu z szefem MSW Niemiec Thomasem de Maiziere w czwartek Minniti odwiedzi stolicę Libii, Trypolis. Jak podały