Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Motoryzacja

Kategoria aktualności

 • Pos³owie PiS byli przeciw ustawie o Funduszu Dróg Samorz¹dowych. Po chwili zmiana

  12 lipiec 2017 16:17 38

  Sejm debatowa³ dziœ nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorz¹dowych autorstwa pos³ów PiS, który zak³ada dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilaæ nowa op³ata paliwowa w wysokoœci 20 groszy za litr. - Ta ustawa jest z³a, antyludzka i antyobywatelska. Dlatego z tego miejsca chcia

 • Monety NBP: Zygmunt I Stary i 100 dukatów Zygmunta III

  12 lipiec 2017 10:39 40

  Maciej Antes z NBP przypomina, że Skarby Stanisława Augusta odwzorowują 18-wieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski, wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podkreśla, że zarówno złota jak i srebrna moneta są wykonane z czystego kruszcu i z dbałością o szczegóły. Maciej Antes dodaje, że na uwagę kolekcjonerów zasługuje też 100 dukatów

 • Paweł Małaszyński został aktorem, bo nie wyszło mu z muzyką

  12 lipiec 2017 10:33 39

  Z Alei Gwiazd w Międzyzdrojach zaginęła odciśnięta dłoń aktora Jarosława Jakimowicza znanego najlepiej jako Cichy z filmu "Młode wilki". Odcisk jego dłoni był pierwszym w alei. Są różne wersje tego, gdzie podział się odcisk. - Jedna z nich głosi, że dłoń przywłaszczył sobie fan, albo fanka aktora - mówi Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny Festiwalu

 • "New York Times": Bez t³umów na kontrmiesiêcznicy

  12 lipiec 2017 08:04 38

  Dziennik za agencj¹ Associated Press poda³, ¿e 10 lipca setki osób krytykuj¹cych polski rz¹d zgromadzi³y siê na pokojowym proteœcie przeciwko obchodzeniu miesiêcznic upamiêtniaj¹cych by³ego prezydenta Lecha Kaczyñskiego oraz 95 innych osób, które zginê³y pod Smoleñskiem w katastrofie lotniczej w 2010 roku. "NYT" informuje, ¿e krytycy miesiêcznic uwa¿aj¹, i¿ ich obchodzenie

 • Najmocniejsze obrazy z miesięcznicy 10 lipca

  11 lipiec 2017 13:44 42

  Jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń podczas miesięcznicy 10 lipca było szarpanie dziennikarza TVP Michała Rachonia, przez uczestników kontrmanifestacji. Ci zarzucają Rachoniowi, że jego obecność w ich gronie to prowokacja. Michał Rachoń na swoim koncie na Twitterze szeroko relacjonował kontrmanifestację zorganizowaną przez Obywateli RP. W transmisjach

 • USA: Udany test systemu obrony przeciwrakietowej THAAD

  11 lipiec 2017 12:23 39

  Foto: Wikimedia Commons/Domena Publiczna THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) przechwyci³ pocisk rakietowy wystrzelony w rejonie na pó³noc od Hawajów - napisa³a amerykañska Agencja Obrony Przeciwrakietowej (MDA) w oœwiadczeniu. Reuters zwraca uwagê, ¿e ten test, choæ zaplanowany przed miesi¹cami, nabra³ szczególnego znaczenia w zwi¹zku z przeprowadzon

 • Szczepienia obowiązkowe warunkiem przyjęcia do przedszkola

  11 lipiec 2017 08:15 46

  Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w tej sprawie. W ostatnich latach eksperci informowali o wzroście zachorowań na choroby zakaźne w niektórych regionach Europy, wskazywano m.in. na epidemię odry w Rumunii i we Włoszech, na przypadki błonicy na południu Europy oraz wzrost zachorowań na krztusiec. W połowie

 • Rząd chce ograniczyć cierpienie zwierząt przed śmiercią

  11 lipiec 2017 06:57 40

  Propozycję przygotował resort rolnictwa. Zgodnie z projektem, aby ograniczyć cierpienie zwierząt przed śmiercią, wojewódzcy lekarze weterynarii mają organizować lub zlecać organizację szkoleń z zakresu uboju. Zwolnione z nich będą osoby dokonujące uboju na własny użytek poza rzeźniami. W ubojniach mają być ponadto zapewnione warunki do przeprowadzania

 • Kresy Wschodnie w XXI wieku. Co ocalało?

  10 lipiec 2017 17:07 37

  Jak tłumaczył gość Dwójki, miejsca przedstawione w publikacji z jednej strony "niosą ładunek emocjonalny związany z polską kulturą", z drugiej zaś "bronią się samym wizerunkiem architektonicznym". - One mogą być w gorszym czy lepszym stanie, ale istnieją - podkreślał. Magda Osip-Pokrywka z kolei opowiadała o genezie albumu: "Kierowała nami chęć odnalezienia

 • Norwegia: Liczba uchodźców jak w latach 90

  10 lipiec 2017 04:09 42

  Liczba uchodŸców, którzy dotarli do Norwegii od pocz¹tku 2017 roku, zmniejszy³a siê o jedn¹ trzeci¹. O 32,5 proc. zmniejszy³a siê te¿ liczba nieletnich uchodŸców, którzy w 2017 roku trafili do skandynawskiego kraju. Wed³ug prognoz UDI w 2017 roku do Norwegii trafi 3000 uchodŸców. Dodatkowych 1250 uchodŸców trafi do kraju w ramach porozumienia o relokacji