Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Będzie bojkot Zgromadzenia Narodowego organizowanego przez PiS. "To powinna być stypa"

12 lipiec 2018 11:24
65 16

„Od dwóch i pół roku obserwujemy ciągłe łamanie i lekceważenie Konstytucji przez PiS. Jutrzejsze wydarzenie nie jest „Zgromadzeniem Narodowym”, to obchody końca parlamentaryzmu i demokracji w Polsce. @Platforma_org nie będzie uczestniczyła w tej szopce” – napisał przed południem na swoim twitterowym profilu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Były marszałek Sejmu swoimi słowami chyba nikogo nie zaskoczył, bo w kuluarach o bojkocie Zgromadzenia Narodowego przez Platformę mówiło się przynajmniej od tygodnia. Na decyzji zaważyć miały zwłaszcza ostatnie działania większości parlamentarnej wokół Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
owca888

7 grudzień 2018 13:59

Bardzo dobrze, niech Atrapa wsadzi sobie d³ugopis w dudê. Opozycjo, urz±d¼my alternatywne zgromadzenie, placów w Wawie nie brakuje. Przyjdziemy.

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 13:57

Aby oceniæ lub

Józef Sawicki

7 grudzień 2018 14:20

To hipokryzja. Osoby i organizacje niszcz±ce demokracje parlamentarn± organizuj± kosztowne ¶wiêto w murach królewskiego zamku z okazji 550 -cia lecia sejmu w Polsce.

kasmajor

7 grudzień 2018 13:44

Stan naszego parlamentaryzmu jest odbiciem naszego spo³eczeñstwa, teraz ju¿ dosiêgnêli¶my dna ale PiS jest niez³omny i jeszcze bêdzie kopaæ. Na arenie miêdzynarodowej jeste¶my jak ratlerek który dumnie i odwa¿nie szczeka na dobermana. Ale poza szczekaniem nic nie mo¿emy.

ilenka50

7 grudzień 2018 13:38

I s³usznie. Opozycji nie powinno byæ na tych obchodach. Od dwóch lat parlamentaryzm jest w Polsce niszczony. Co wiêc opozycja mia³aby ¶wiêtowaæ? Nowy pomys³ karania jej pos³ów? G³osowania do skutku? Stra¿ marsza³kowsk± z ostr± amunicj±?

czechy11

7 grudzień 2018 13:36

Jedyna s³uszna decyzja.

czandra1

7 grudzień 2018 13:36

A o czym Duda chce perorowaæ? Jak z³amaæ Konstytucjê, maj±c za plecami m¶ciwego gnoma? Ma racjê opozycja, ¿e nie chce tego smutnego widowiska legitymizowaæ.

ilenka50

12 lipiec 2018 11:30

I słusznie. Opozycji nie powinno być na tych obchodach. Od dwóch lat parlamentaryzm jest w Polsce niszczony. Co więc opozycja miałaby świętować? Nowy pomysł karania jej posłów? Głosowania do skutku? Straż marszałkowską z ostrą amunicją?

kasmajor

12 lipiec 2018 11:29

Stan naszego parlamentaryzmu jest odbiciem naszego społeczeństwa, teraz już dosięgnęliśmy dna ale PiS jest niezłomny i jeszcze będzie kopać. Na arenie międzynarodowej jesteśmy jak ratlerek który dumnie i odważnie szczeka na dobermana. Ale poza szczekaniem nic nie możemy.

def11

12 lipiec 2018 11:28

Bojkot to jedyna słuszna decyzja, a obchodzenie przez PiS z całym swoim parlamentarnym dorobkiem, na czele z marszałkiem kuriozum Kuchcińskim, 550-lecia polskiego parlamentaryzmu to kpina.

Oceniono 16 razy

12 lipiec 2018 11:27

Brawo Opozycjo! Nie bierz udziału w tym... cyrku!

czandra1

12 lipiec 2018 11:27

A o czym Duda chce perorować? Jak złamać Konstytucję, mając za plecami mściwego gnoma? Ma rację opozycja, że nie chce tego smutnego widowiska legitymizować.

Oceniono 39 razy

12 lipiec 2018 11:27

Sejm i Senat właściwie przestały pełnić swoja funkcje, a są partyjna maszynka do glosowania gdzie knebluje się głos opozycji... rzeczywiście, nie bardzo jest co świętować

czechy11

12 lipiec 2018 11:26

Jedyna słuszna decyzja.

pietro62

12 lipiec 2018 11:26

Namiot to do Cyrku pasuje .... ale do zgromadzenia narodowego nie bardzo!

Oceniono 7 razy

12 lipiec 2018 11:25

Cały wolny świat na was leje PISoBOLSZEWICKIE sługusy,dziwkarze i złodzieje.