Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

B. szef KNF wyszedł na wolność, inni wkrótce zostaną wypuszczeni. "Nie będzie wniosków o areszt"

7 grudzień 2018 19:12
153 10

Jak dowiedział się reporter TOK FM, Andrzej Jakubiak, były prezes Komisji Nadzoru Finansowego, już jest na wolności. Innych sześciu zatrzymanych, którzy w przeszłości współpracowali w KNF razem z Jakubiakiem, w tym Wojciech Kwaśniak, opuszczą Prokuraturę Regionalną w Szczecinie w ciągu najbliższych godzin.

W przypadku wspomnianej szóstki warunkiem jest wpłacenie kaucji od 100 do 200 tys. zł. W rozmowie z TVN24 mecenas Jerzy Naumann przekazał z kolei, że poza kaucjami zwolnionych obowiązują "dodatkowe obostrzenia w zakresie kontaktu i pewnych dolegliwości pracowniczych".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
faustxyz

7 grudzień 2018 19:17

Pisiory rzuci³y b³otem, zawsze co¶ siê przylepi, stare metody bolszewickie. Je¶li suweren nie czuje smrodu wokó³ Chrzanowskiego, Glapiñskiego i Kamiñskiego, to wkrótce poczuje podwy¿ki pr±du. Zreszt± te aresztowania to znakomity czas by przypomnieæ jak pisuar na czele z Lechem Smoleñskim i jego ówczesnym kamerdynerem Dud±, walczyli aby wy³±czyæ SKOKI Biereckiego spod nadzoru KNF. Opozycjo do dzie³a, intensywnie, drobiazgowo i soczy¶cie wywlekaæ najwiêkszy przekrêt - SKOKI. To siê w pale nie mie¶ci, ¿e mega przekrêciarz spokojnie jest sobie senatorem! Tam jest tyle ³ajna, ¿e gdyby opozycja mia³a ikrê zatopi³aby pisuar dawno temu.

urian

7 grudzień 2018 19:16

A w jakim areszcie jest Chrzanowski ? Mo¿e opala siê na Krymie, a tylko kwity s± w Polsce ?

Andrzej Krywen

7 grudzień 2018 19:16

Znaczy, ¿e nie pozwolili panu Biereckiemu na wyprowadzenie do Luxemburga wiêcej ni¿ wyprowadzi³. Tego im w³adza nie wybaczy.

polakadam

7 grudzień 2018 19:16

Ale kacza banda odnios³a tym aresztowaniem pewien sukces. Nie zgadniecie jaki. A to takie proste. Przez kilka dni opinia publiczna krzycza³a ¿e Andrzej Jakubiak jest niewinny ale zapomnia³a wtedy krzyczeæ o aferzy¶cie pisowskim ³apówkarzu Chrzanowskim.

Janusz Maciej Kozubal

7 grudzień 2018 19:15

Od poczatku bylo wiadomo ze to sciema.

fiqumiku

7 grudzień 2018 19:14

PiS-owska sprawiedliwo¶æ fuuuu, kto jeszcze wierzy tym klamcom i frustratom?

wujtommy102

7 grudzień 2018 19:13

¯aden s±d nawet w pañstwie pisowskim nie zgodzi siê na wniosek o areszt przy tak nieudolnie sfabrykowanych zarzutach. Chodzi³o o pokazówkê przed przemówieniem oberprezesa ,ale zamiast pokazu si³y wysz³o o¶mieszenie partii. W donosie do prokuratury by³o ,ze to pan Kwa¶niak bi³ "bankierów" z Wo³omina i prowadzi³ kasy SKOK

Poczta Lotnicza

7 grudzień 2018 19:13

Sra_± ze strachu hipnotyzerzy ciemnego ludu.

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 19:13

Aby oceniæ lub

qqben

7 grudzień 2018 19:13

Te zatrzymania by³y tylko po to by Jaros³aw mia³ o czym mówiæ podczas "niezwykle wa¿nego przemówienia"