Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Bank Pekao S.A. wspiera firmy w międzynarodowej ekspansji. Dzięki nowej umowie z BGK

12 styczeń 2018 12:52
137 0

Podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki przejęciu przez BKG ryzyka banku zagranicznego, umożliwi Bankowi Pekao potwierdzanie swoim klientom akredytyw otwieranych na rynkach o podwyższonym ryzyku. Program Akredytyw Eksportowych rozszerzy możliwości potwierdzania akredytyw przez Bank Pekao swoim klientom.

Akredytywa eksportowa jest zobowiązaniem banku importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za przewidziane w treści akredytywy dokumenty. Jeżeli dokumenty są poprawne, to wypłata pieniędzy klientowi jest gwarantowana nawet jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Program Akredy...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0