Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Bartłomiej Misiewicz o porównaniach do Adama Andruszkiewicza: Wycieranie gęby moim nazwiskiem

5 styczeń 2019 13:00
201 16

W ostatnich dniach falę krytycznych komentarzy wywołało objęcie przez 28-letniego posła Adama Andruszkiewicza stanowiska wiceministra cyfryzacji. Andruszkiewicz jest obecnie parlamentarzystą niezrzeszonym, wcześniej był członkiem klubu Kukiz'15 i koła Wolni i Solidarni.

Awans Andruszkiewicza w ostatnich dniach politycy i publicyści porównywali do kariery Bartłomieja Misiewicza. On sam zabrał głos na Twitterze.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
plastikpiokio

5 styczeń 2019 13:06

wzorzec wszystkiego co najgorsze da³ g³os--- jednoczesnie ujawniaj±c swoje zas³ugi osi±gniêcia i dorobek ----kupa smiechu z przewag± kupy.

tomtg123

5 styczeń 2019 13:06

No proszê : Andruszkiewicz to jest taki cz³owiek, ¿e nawet Misiewicz siê obra¿a o porównania z nim. Taki status to chyba du¿e "osi±gniêcie" Andruszkiewicza, naprawdê ma³o kto tak ma. "Dobrej zmianie" gratulujemy nowego wiceministra...

krynolinka

5 styczeń 2019 13:05

Jeden i drugi wra¿liwy na swoim punkcie. Panienki delikatne..

jackanapes

5 styczeń 2019 13:05

Nigdzie nie jest powiedziane, ¿e eksponowanego stanowiska w pisiorowej nomenklaturze nie mo¿e zajmowaæ osobnik z du¿ym deficytem intelektualnym. Oba omawiane przypadki potwierdzaj± tê regu³ê.

munaciello

5 styczeń 2019 13:04

Misiu nie po to przez tyle lat dawa³ dudy gro¼nemu ruskiemu szpiegowi, by sobie teraz wycierano gêby jego jak¿e patriotycznie wyrobionym nazwiskiem.

Oceniono 8 razy

5 styczeń 2019 13:04

Żeby cokolwiek skutecznie wytrzeć to ścierka musi być dobrej jakości. W tym przypadku to nie ma zastosowania.

tomtg123

5 styczeń 2019 13:03

No proszę : Andruszkiewicz to jest taki człowiek, że nawet Misiewicz się obraża o porównania z nim. Taki status to chyba duże "osiągnięcie" Andruszkiewicza, naprawdę mało kto tak ma. "Dobrej zmianie" gratulujemy nowego wiceministra...

manren

5 styczeń 2019 13:03

Niby jak można wytrzeć tyłek tyłkiem? No jak?

Zaloguj siê Skomentuj

5 styczeń 2019 13:02

Aby oceniæ lub

Oceniono 9 razy

5 styczeń 2019 13:02

Chłopie, Twoje nazwisko nie służy do wycierania gęby. Twoje nazwisko, to obleśny, paskudny jednoznaczny epitet, synonim paskudztwa, mówiąc w skrócie.

krynolinka

5 styczeń 2019 13:02

Jeden i drugi wrażliwy na swoim punkcie. Panienki delikatne..

Oceniono 3 razy

5 styczeń 2019 13:02

Misiu nie po to przez tyle lat dawał dudy groźnemu ruskiemu szpiegowi, by sobie teraz wycierano gęby jego jakże patriotycznie wyrobionym nazwiskiem.

fakiba

5 styczeń 2019 13:01

No i proszê salceson siê obrazi³ , a przecie¿ oni tak samo w³azili w dudê

Oceniono 7 razy

5 styczeń 2019 13:01

Misiewicz i Andruszkiewicz to jedna klasa czyli zero wiedzy , zero kompetencji ale morda od ucha do ucha.

boshary

5 styczeń 2019 13:00

rozumiem, że ma pan na myśli swoją gębę?

fakiba

5 styczeń 2019 13:00

No i proszę salceson się obraził , a przecież oni tak samo włazili w dudę