Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Beata Szydło poleca czytać Biblię. "Cieniutkiej książeczki 'Konstytucja' mogła nie mieć w ręku"

11 październik 2018 10:51
61 7

W poniedziałek była premier Beata Szydło pokazała na Twitterze zdjęcie Biblii. I napisała: "Wszystkim dyskutującym o książkach i bibliotekach - dedykuję. Najwspanialsza i najmądrzejsza księga. Dla wszystkich. Wystarczy ta jedna. Czytajcie! Naprawdę warto!"

Do tweeta odniósł się m.in. rzecznik rządu Jerzego Buzka Krzysztof Luft. "Pani Premier Beacie Szydło wystarczy jedna książka - biblia. To wiele wyjaśnia: cieniutkiej książeczki "Konstytucja" mogła nie mieć w ręku. Państwo wyznaniowe PiS" - napisał.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
js08836

10 listopad 2018 13:07

T± Bibli± powinna oberwaæ po garbie. Biblia nie nawo³uje do k³amstw, manipulacji. Biblia nic nie mówi, ¿e premiê mo¿na braæ bo siê nale¿y. Biblia te¿ nic nie wspomina, ¿e mo¿na za pañstwowe pieni±dze zrobiæ sobie facjatê za równowarto¶æ 6 ton o¶miorniczek. Biblia te nic nie wspomina o bezczelno¶ci i arogancji w³adzy i ³amaniu Konstytucji.. Niech zatem wykuje j± na pamiêæ, a nie wyciera sobie gêby Bibli±.

kuba161048

10 listopad 2018 13:06

Patrz narodzie co sobie zafundowa³e¶ .

Zaloguj siê Skomentuj

10 listopad 2018 13:06

Aby oceniæ lub

norbertrabarbar

10 listopad 2018 13:10

To z Biblii Beata Szyd³o wyczyta³a, ¿eby ka¿dego miesi±ca po kryjomu przed Polakami samej sobie przelewaæ wielotysiêczne premie? Napluæ w twarz to za ma³o.

remo29

10 listopad 2018 13:01

Têpa dzida z prowincji nie doczyta³a w Biblii, ¿e k³amstwo to grzech?

boshary

10 listopad 2018 12:54

czy ta "pani" jest klech±?, urzêdnikiem ko¶cio³a? czy jest zatrudniona przez Polaków?

boshary

11 październik 2018 10:52

czy ta "pani" jest klechą?, urzędnikiem kościoła? czy jest zatrudniona przez Polaków?