Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Bezdomny zapalił się w radiowozie w Głogowie. Jest postępowanie dyscyplinarne

13 luty 2018 18:50
63 13
Bezdomny zapalił się w radiowozie w Głogowie. Jest postępowanie dyscyplinarne

Do interwencji doszło dziś po południu w Głogowie. Policja została wezwana do 45-letniego bezdomnego mężczyzny leżącego na ulicy - informuje "Gazeta Wrocławska". - Policjanci wyczuli u mężczyzny alkohol, zaprowadzili do radiowozu, by przewieźć go do izby wytrzeźwień - mówi portalowi Gazeta.pl podinsp. Bogdan Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Mężczyzna został umieszczony w osobnym przedziale radiowozu. - Dojeżdżając do izby funkcjonariusze zauważyli, że odzież na tym mężczyźnie płonie. Natychmiast zatrzymali pojazd, udzielili mu pomocy, zgasili ogień i wezwali pogotowie - relacjonuje podinsp. Kaleta.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
jxl82

13 luty 2018 18:53

I co ich podobnie jak morderców Igora wy¶lecie na emeryturê z potê¿n± odpraw±? Postêpowanie dyscyplinarne jak zwykle prowadziæ bêd± koledzy?

stachud

13 luty 2018 18:52

Zajął się widocznie od paralizatora.

Zaloguj siê Skomentuj

13 luty 2018 18:52

Aby oceniæ lub

41janina

13 luty 2018 18:52

Czy to byl ten co oddal swoje samochody Rydzykowi?

iremus

13 luty 2018 18:52

Cud, prawdziwy cud. A ukaza³ siê na szybie jaki¶ ¶wiêty? By³by cud do kwadratu i radiowóz ustawiæ przed ¶wi±tyni± opatrzno¶ci jako miejsce autentycznego cudu religijnego. Wreszcie mazowiecka policja wzorem policji z Podlasia mia³aby miejsce do ¶wiêtowania Nowenny Niepodleg³o¶ci.

uthark

13 luty 2018 18:52

Widocznie iskrzy³o miêdzy nim a policjantami, co przy oparach alkoholu da³o ³atwopaln± atmosferê w radiowozie.

stachud

13 luty 2018 18:52

Zaj±³ siê widocznie od paralizatora.

jxl82

13 luty 2018 18:51

I co ich podobnie jak morderców Igora wyślecie na emeryturę z potężną odprawą? Postępowanie dyscyplinarne jak zwykle prowadzić będą koledzy?

marf987

13 luty 2018 18:51

kacze gestapo ju¿ nie u¿ywa paralizatorów? teraz zaczynaj± ludzi podpalaæ?

dziadekjam

13 luty 2018 18:51

"- Policjanci wyczuli u mê¿czyzny alkohol, zaprowadzili do radiowozu...Doje¿d¿aj±c do izby funkcjonariusze zauwa¿yli, ¿e odzie¿ na tym mê¿czy¼nie p³onie." ======================================================= Pewnie miêdzy nim a policjantami zaiskrzy³o, a reszty dokona³ alkohol :-)

iremus

13 luty 2018 18:50

Cud, prawdziwy cud. A ukazał się na szybie jakiś święty? Byłby cud do kwadratu i radiowóz ustawić przed świątynią opatrzności jako miejsce autentycznego cudu religijnego. Wreszcie mazowiecka policja wzorem policji z Podlasia miałaby miejsce do świętowania Nowenny Niepodległości.

peowca888

13 luty 2018 18:50

paralizatory zabrali na szczescie zapalniczki zostawili

nikodem777

13 luty 2018 18:50

A¿ siê pali³, ¿eby tam jechaæ. ;-)