Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Borusewicz nie mógł iść na grób żony. Policjant mu powiedział, że "strzelałby, gdyby było trzeba"

16 maj 2018 08:06
82 14

Policja przez wiele godzin blokowała dostęp do cmentarza i parkingu. Osoby, które przyszły na groby bliskich, nie mogły się do nich dostać. Grobu swojej żony nie mógł odwiedzić wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Pomimo dyskusji policja nie chciała go przepuścić. Później Borusewicz relacjonował zdarzenie w rozmowie z portalem wiadomo.co.

Borusewicz i inne osoby dyskutowały z policjantami. - To jest czwarta osoba w tym kraju - przekonywali policjantów. -Przecież panowie go znają z twarzy. Co on, pistolet ma? - pytali. Funkcjonariusze zapewniali, że nie mogą zrobić nic poza wezwaniem dowódcy. Rozmowy widać na nagraniu, wykonaną przez ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 14
yaspiman

16 maj 2018 08:11

w nastêpnych wyborach zag³osujê na partiê która: 1. w sposób bezwzglêdny i jak najbardziej surowy rozliczy przestêpców politycznych - pocz±wszy od maliniaka, a skoñczywszy na szeregowych aparatczykach pis. 2. wyegzekwuje zwrot wszystkich nienale¿nych ¶wiadczeñ, oraz pieniêdzy pochodz±cych ze zwyk³ych z³odziejstw (nienale¿ne premie, u¿ywanie ¶mig³owców jak taksówki, tworzenie przestêpczych fundacji, itd ), przez kryminalistów z pis. 3. usuniêcie z przestrzeni publicznej symboli kultu religijnego, a z organizacji i struktur pañstwowych agentów obcego pañstwa jakimi s± funkcjonariusze watykanu. 4. natychmiastowe zerwanie skrajnie niekorzystnej dla Polski umowy tzw "konkordat".

99venus

16 maj 2018 08:10

Nie da się ukryć-to już jest państwo bolszewickie i nazistowskie.

erte2

16 maj 2018 08:10

ZOMO-wcom też kazali strzelać - to strzelali.

Zaloguj siê Skomentuj

16 maj 2018 08:10

Aby oceniæ lub

Oceniono 5 razy

16 maj 2018 08:09

Nawet nie potrzeba plutonów specjalnych ZOMO, jak w "Wujku". Zwykły policjant jest gotów do mordowania na rozkaz.

bacowa

16 maj 2018 08:09

Policja vel Milicja Kulsony są gotowi strzelać do suwerena bo tak władza każe rozlicza się Milicję i SB-eków, rozliczy sie i Kulsonów

erte2

16 maj 2018 08:09

ZOMO-wcom te¿ kazali strzelaæ - to strzelali.

maciasek19

16 maj 2018 08:09

Pod³e hieny cmentarne.

Oceniono 9 razy

16 maj 2018 08:08

Podłe hieny cmentarne.

99venus

16 maj 2018 08:08

Nie da siê ukryæ-to ju¿ jest pañstwo bolszewickie i nazistowskie.

munaciello

16 maj 2018 08:08

Jarek, stoisz teraz tam, gdzie ZOMO!

Oceniono 8 razy

16 maj 2018 08:07

Czym się rożnią od tych co strzelali na Wujku ?

bacowa

16 maj 2018 08:07

Policja vel Milicja Kulsony s± gotowi strzelaæ do suwerena bo tak w³adza ka¿e rozlicza siê Milicjê i SB-eków, rozliczy sie i Kulsonów

Oceniono 6 razy

16 maj 2018 08:06

Tańcżący na grobach .