Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Brudziński będzie dziś negocjował z policjantami. Nieoficjalnie: nawet 30 tys. na L4

8 listopad 2018 08:28
60 7

Protest policjantów trwa od lipca. Dołączyły do niego inne służby mundurowe - funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Celno-Skarbowej.

Przedstawiciele Związków Zawodowych Służb Mundurowych domagają się m.in. tego, aby pensja policjantów i pozostałych funkcjonariuszy służb mundurowych została podniesiona do poziomu zagwarantowanego żołnierzom. W ramach protestu policjanci masowo przechodzą za zwolnienia lekarskie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
kamuimac

8 listopad 2018 08:31

a dzi¶ od rana po wczorajszej decyzji mateuszka k³amczuszka i andrzeja d....y po zwolnienia posz³o kolejne 25% funkcjonariuszy sto³ecznej policji . bedzie dobrze jak na ulice wyjedzie jakikolwiek patrol . macie co chcieli¶cie wpieraj±c nazioli z onr-u

jajek01

8 listopad 2018 08:30

Pan minister spotyka siê na bankiecie z komendantami wojewódzkimi , lud¼mi którzy nie maj± pojêcia o co chodzi w prote¶cie i nie maj± pojêcia jak pracuj± funkcjusze w komisariatach...s± kompletnie oderwani od rzeczywisto¶ci.

marcinsliwinski

8 listopad 2018 08:29

My¶la³em, ¿e wystarczy nie kra¶æ? Jak ¿yæ, panie premierze?

Zaloguj siê Skomentuj

8 listopad 2018 08:29

Aby oceniæ lub

174pit

8 listopad 2018 08:29

Jak mu negocjacje z policjantami pójd± tak jak z naziolami, to w niedziele bêdzie niez³a zadyma. Ale za to ca³y ¶wiat bêdzie mówi³ o setnej rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci. Ale obciach!

antekpociecha

8 listopad 2018 08:28

Gdyby taka sytuacja by³a(niemo¿liwe) za Tuska pis by ¿±da³ natychmiastowej dymisji ca³ego rz±du i do tego by doprowadzi³ jak równie¿ do zerowego poparcia dla PO. Opozycjo (totalitarna ha ha ha) gdzie jeste¶?!

remo29

8 listopad 2018 08:28

Niech Brudziñski idzie na patrole i ten jego spa¶lak Zieliñski.