Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zdjęcia, video

04:57 Oto tajemnica bud¿etowego sukcesu rz±du. A¿ 10 mld z³otych dziêki mniejszym zwrotom podatku VAT dla przedsiêbiorców

21 4

06:05 Wybory w Wielkiej Brytanii: możliwe scenariusze i ich wpływ na rynki finansowe

201

15:16 Wysłaliście nam zdjęcia Waszych majówkowych ogródków, działek i balkonów. Są imponujące!

324

Gospodarka

Kategoria aktualności

 • Pracy dla pilotów i pracowników obsługi technicznej będzie więcej. Boeing podnosi prognozy

  25 lipiec 2017 13:30 6

  Analizując rynek lotniczy Boeing zdecydował się podnieść swoją prognozę, dotyczącą zapotrzebowania na pracowników obsługi technicznej i pilotów w liniach komercyjnych na lata 2017-2056 – donosi portal flightglobal.com. Zdaniem Boeinga w tym czasie przybędzie ponad 41 tys. nowych samolotów. To skutek rozwoju linii lotniczych, klasy średniej, nowych modeli

 • Ta amerykañska firma chce chipowaæ swoich pracowników. Chêtni ju¿ siê znale¼li

  25 lipiec 2017 09:51 19 1

  Jeszcze niedawno chipowanie ludzi by³o wizj± rodem z dystopijnych powie¶ci i filmów science-fiction, w których rz±dy lub korporacje chcia³y kontrolowaæ populacjê. Jednak rzeczywisto¶æ czêsto wyprzedza wyobra¼niê pisarzy i scenarzystów. O tym, ¿e niektóre firmy oferuj± tego typu "us³ugê" swoim pracownikom s³ychaæ od d³u¿szego czasu. Mo¿na by wymieniæ

 • Nowe podatki od 2018 roku. Rząd dokręca śrubę przedsiębiorcom

  25 lipiec 2017 09:50 19

  We wtorek światło dzienne ujrzały nowe propozycje Ministerstwa Finansów na uszczelnienie wpływów do budżetu. Wśród pomysłów jest m.in. opodatkowanie właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości ponad 10 mln zł. Oznacza to, że właściciele nieruchomości mieliby płacić stawkę 0,042 procent miesięcznie od wartości początkowej nieruchomości, co według

 • Kolejne pomysły na uszczelnienie podatków. W planach nowa danina

  25 lipiec 2017 09:47 17

  Minimalny podatek od wartości nieruchomości komercyjnych oraz ograniczenie możliwości zaliczania usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodu - to niektóre pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie podatku CIT. Ministerstwo przedstawiło niektóre propozycje uszczelnienia poboru podatku dochodowego w 2018 roku. Wśród pomysłów jest m.in. opodatkowanie

 • Kara od Unii Europejskiej nie zaszkodzi³a Google. Firma notuje ogromne zyski. Jednak ma pewien problem

  25 lipiec 2017 07:22 16 3

  Choæ miesi±c temu Unia Europejska ukara³a Google najwiêksz± kar± w historii, opiewaj±c± na zawrotn± kwotê 2,7 mld dolarów, to po gigancie sp³ynê³o to jak woda po kaczce. Oczywi¶cie Alphabet uwzglêdni³ karê w swoim raporcie finansowym za 2 kwarta³ 2017 roku, jednak pomimo ogromnej kwoty, firma mo¿e pochwaliæ siê ¶wietnymi wynikami. Wed³ug raportu przychody

 • Marvipol wyemitował obligacje serii T o wartości 80,08 mln zł

  25 lipiec 2017 06:02 22

  Marvipol wyemitował obligacje serii T o łącznej wartości nominalnej 80,08 mln zł, podała spółka. 3. dzień emisji obligacji: dzień rejestracji w KDPW, co nastąpi w dniu 4 sierpnia 2017 r. - w dniu 4 sierpnia 2020 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej 15% wartości nominalnej obligacji, - w dniu 4 lutego 2021 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej 15% wartości

 • Oto tajemnica bud¿etowego sukcesu rz±du. A¿ 10 mld z³otych dziêki mniejszym zwrotom podatku VAT dla przedsiêbiorców

  25 lipiec 2017 04:57 21 4

  Jak manipuluj±c zwrotami VAT uzyskaæ nadwy¿kê bud¿etow±?  Jak wiadomo, Polska pierwszy raz po 1990 roku ma nadwy¿kê bud¿etow±. Sam fakt, ¿e to pierwszy raz powoduje, ¿e trudno jest poj±æ, co siê w³a¶ciwie sta³o i jak to mo¿liwe. Rz±d, t³umacz±c obecn± sytuacjê, na pierwszym planie stawia znacz±cy wzrost wp³ywów z podatku VAT i dodaje, ¿e to efekt ograniczenia

 • Rośnie eksport rolno-spożywczy UE. Czas na podbój Japonii

  24 lipiec 2017 14:41 18

  Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej wzrosła w maju tego roku o 9 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku - podała Komisja Europejska w poniedziałek. UE liczy na wzrost eksportu do Japonii. W maju wzrósł eksport z tego sektora do USA, Chin, Japonii, Hongkongu, Rosji i Korei. Pomiędzy czerwcem 2016 r. a majem 2017 r. całkowita

 • Prezydent Andrzej Duda wzmocnił złotego

  24 lipiec 2017 08:31 28 3

  Wpływ słów prezydenta na kurs złotego widać jak na dłoni. Przed rozpoczęciem wystąpienia (10.00) za euro płaciliśmy blisko 4,27 zł, dolar kosztował 3,65 zł, frank szwajcarski 3,86 zł, a funt brytyjski 4,76 zł. Tuż po zapowiedzi zawetowania dwóch ustaw, złoty zyskał po kilka groszy wobec każdej z tych walut. Tym samym polska waluta odrabia część strat

 • PKN Orlen przybyło 51 stacji paliwowych na koniec drugiego kwartału

  24 lipiec 2017 07:42 22

  Koncern PKN Orlen kontrolował na koniec drugiego kwartału br. o 51 stacji paliwowych więcej wobec takiego samego okresu rok wcześniej. W sumie do PKN Orlen należą 2744 stacje w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie - wynika z informacji spółki. Liczba stacji PKN wzrosła w Polsce o dwie, a w Niemczech o sześć. Najwięcej, bo o 43 stacje, przybyło w Czechach