Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zdjęcia, video

04:57 Oto tajemnica bud¿etowego sukcesu rz±du. A¿ 10 mld z³otych dziêki mniejszym zwrotom podatku VAT dla przedsiêbiorców

148 4

Gospodarka

Kategoria aktualności

 • Darmowa woda na lotnisku

  13 wrzesień 2017 04:15 42

  Jej jakość potwierdziły wyniki badań przeprowadzone przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Póki co do dyspozycji podróżnych są trzy punkty na poziomie odlotów w strefie wolnocłowej – dwa w strefie Schengen, oraz jedno w Non Schengen. Co ciekawe, każde poidełko jest wyposażone w kraniki dzięki którym można bez problemu nalać wodę do kubka

 • Chaos w połączeniach. Ryanair odwołał dziś 150 lotów. Setki Polaków utknęły na zagranicznych lotniskach

  12 wrzesień 2017 11:11 52

  Irlandzkie linie lotnicze Ryanair zmuszone były odwołać loty z Hiszpanii, Włoch, Francji, UK i innych krajów. Powodem jest strajk francuskich kontrolerów ruchu. Tylko dzisiaj Ryanair odwołał ponad 150 lotów, w tym 110 z powodu strajku kontrolerów. Odwołany został m.in. lot między Wrocławiem a lotniskiem Palma de Mallorca. W poniedziałek odwołano m.in. lot z Modlina

 • Od lipca 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie zastąpią elektroniczne

  12 wrzesień 2017 04:00 54

  Za niecały rok elektroniczne zwolnienia lekarskie wyprą papierowe druki. Elektroniczne zwolnienia to wygodne rozwiązanie, które usprawnia pracę lekarzy i przedsiębiorców oraz ułatwia życie pracownikom - podkreślają eksperci ZUS. Przez PUE pracodawca wyśle wniosek o kontrolę zwolnienia. Każdy pracodawca, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych

 • Zadłużenie Polski śrubuje nominalne rekordy

  11 wrzesień 2017 23:03 26 2

  Na koniec półrocza dług sektora instytucji rządowych i samorządowych sięgnął rekordowych 1.016 mld złotych - poinformowało Ministerstwo Finansów. Niemniej jednak od początku 2017 roku przyrost zadłużenia publicznego jest znacznie wolniejszy niż w latach ubiegłych. W drugim kwartale dług sektora finansów publicznych (EDP) zwiększył się o blisko 2,95 mld złotych

 • ZUS sprawdzi³ kto dorabia na umowach cywilnoprawnych i nie p³aci pe³nych sk³adek

  10 wrzesień 2017 15:02 40

  Pe³ne osk³adkowanie przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych, w tym o dzie³o, ju¿ nied³ugo mo¿e staæ siê faktem. Analitycy ZUS i Ministerstwa Finansów ustalili, ¿e ponad 4,6 miliona Polaków zarabia lub dorabia na takich kontraktach nawet 40 mld z³ rocznie i nie p³aci od tych przychodów pe³nych sk³adek. W ten sposób ZUS omija nawet 5 mld z³ rocznie

 • GNB: Strata netto Getin Noble Banku w II kw. 2017 r. wyniosła 67,7 mln zł

  8 wrzesień 2017 10:22 71

  Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej » Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do wyniku netto za II kwartał, wahały się od 57 mln zł do 22 mln zł straty netto. Mediana wynosiła 54,1 mln zł. Konsensus dla wyniku netto zaktualizowany został o informacje ze spółki z 5 września dotyczące planów ujęcia w sprawozdaniu za I półrocze wyniku

 • Znana amerykañska spó³ka napêdza nasz± gospodarkê bardziej ni¿ wiele du¿ych polskich firm

  8 wrzesień 2017 10:22 51 4

  Poprzez dzia³alno¶æ produkcyjno-dystrybucyjn± ca³kowity wk³ad spó³ek systemu Coca-Cola w polskie PKB w 2016 roku wyniós³ 2,6 mld z³, co stanowi³o 0,14 proc. PKB - poda³a Coca-Cola HBC Polska. To bardzo du¿o. Ju¿ tylko z tej informacji wynika, ¿e Coca-Cola bardzo wiele znaczy w polskiej gospodarce. - 94 proc. produktów z portfolio Coca-Cola sprzedawanych

 • Decathlon ostrzega przed niebezpiecznym produktem

  8 wrzesień 2017 08:29 37

  "Prosimy o zaprzestanie korzystania z tego produktu" - tak Decathlon ostrzega swoich klientów, którzy w ostatnich miesiącach kupili w sieci rowery firmy BTWIN. Korzystanie z nich grozi wypadkiem - podaje serwis wp.pl. Sieć Decathlon na swojej stronie internetowej zamieściła ostrzeżenie przed korzystaniem z rowerów górskich Rockrider 540S marki BTWIN

 • Getin Noble Bank ze sporą stratą w II kwartale i przeceną na kursie akcji

  8 wrzesień 2017 06:13 57

  Wynik z tytułu odsetek wyniósł 327,46 mln zł wobec 326,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 40,76 mln zł wobec 24,43 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 64,46 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 66,52 mld na koniec 2016 r. W I poł. 2017 r. bank miał 164,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom

 • Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów

  8 wrzesień 2017 06:04 44

  Policjanci katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami celno-skarbowymi zlikwidowali w Wodzisławiu Śląskim nielegalną fabrykę papierosów; na gorącym uczynku złapano 8 osób - dowiedziała się PAP w CBŚP. Zatrzymane osoby - dwóch obywateli Republiki Czeskiej, dwóch obywateli Republiki Słowackiej oraz czterej Polacy - w Prokuraturze