Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zdjęcia, video

15:16 Wysłaliście nam zdjęcia Waszych majówkowych ogródków, działek i balkonów. Są imponujące!

318

06:05 Wybory w Wielkiej Brytanii: możliwe scenariusze i ich wpływ na rynki finansowe

191

Gospodarka

Kategoria aktualności

 • Weekendowe przerwy w kilku bankach

  14 lipiec 2017 12:23 41

  Kilka banków zapowiada przerwy modernizacyjne, które dotkną użytkowników systemów transakcyjnych, aplikacji mobilnych i kart płatniczych. W najbliższych dniach na okresową niedostępność usług elektronicznych przygotować się muszą m.in. klienci Deutsche Banku, Banku Zachodniego WBK oraz Banku Pocztowego. Bank Pocztowy informuje, że 17.07. od 2:00 do 6:00 będzie

 • Banki robią sobie weekendową przerwę. Sprawdź, w którym banku będą utrudnienia

  14 lipiec 2017 10:08 26

  Banki odświeżają swoje systemy, w związku z tym w weekend klienci mogą mieć trudności z dokonaniem przelewów czy wypłatą pieniędzy. Zobacz, który bank może sprawiać w weekend kłopoty. W sobotę od godziny 00.00 do 8.00 niedostępne będą systemy db easyNET (klienci indywidualni), powerNET (dla firm) oraz szybkie płatności internetowe. Z usług teleserwisu

 • Gonią Allegro, choć w ogóle się nie reklamują!

  14 lipiec 2017 09:34 41

  Nawet 5 mln osób miesięcznie korzysta już z serwisu Aliexpress chińskiego giganta Alibaba. Przez ostatnie 12 miesięcy ich liczba się podwoiła, dzięki czemu platforma wdarła się do czołówki e-commerce w Polsce - pisze "Rzeczpospolita". Aliexpress, platforma detaliczna należąca do Alibaby, największej na świcie firmy e-commerce, jest już trzecim pod względem

 • Firmy zadowolone ze wspó³pracy z bankami

  14 lipiec 2017 04:29 38

  Przebadane firmy nie kwapi± siê do zmiany kredytodawców. W skali 1-5 wspó³pracê z nimi oceniaj± na 4 - pisze pi±tkowa "Rzeczpospolita". 20 proc. ma³ych firm (o rocznych obrotach poni¿ej 5 mln z³) wskaza³o na PKO BP jako tzw. bank podstawowy (z którym wspó³praca ma dla nich najwiêksze znaczenie) - wynika z tegorocznej edycji badania przeprowadzonego przez

 • LOT odbiera ósmego dreamlinera

  13 lipiec 2017 10:12 40

  Polski przewoŸnik by³ pierwsz¹ europejsk¹ lini¹ lotnicz¹, która mia³a w swojej flocie Boeinga 787-8 Dreamliner. Spó³ka zdecydowa³a siê zast¹piæ dreamlinerami wys³u¿one Boeingi 767. W listopadzie 2012 LOT w fabryce Boeinga w Everret ko³o Seattle odebra³ pierwszego B787-8. Wed³ug wczeœniejszych planów, Boeing mia³ ten samolot dostarczyæ LOT-owi ju¿ w 2008 r. Kolejne

 • Agencja S&P zmieniła prognozę PKB Polski na ten rok

  13 lipiec 2017 09:48 39

  Agencja Standard&Poor's Global Ratings podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2017 rok do 3,6 procent z 3,3 procent - wynika z datowanych na 12 lipca szacunków agencji. Bez zmian pozostawiono ścieżkę wzrostu PKB na lata 2018-20. Agencja utrzymała prognozy deficytu sektora finansów publicznych do PKB oraz inflacji w horyzoncie prognozy do 2020 r. W kwietniu

 • Abonament RTV: PiS dopnie swego. Sk³adka bêdzie odprowadzana od PiT lub KRUS

  13 lipiec 2017 09:43 51 1

  - Projekt dotycz±cy systemowych zmian poboru op³aty abonamentowej jest ju¿ gotowy. W ci±gu kilku najbli¿szych tygodni oka¿e siê, czy bêdzie on wymaga³ notyfikacji w Komisji Europejskiej - poinformowa³ w rozmowie z PAP wiceminister kultury Pawe³ Lewandowski. Propozycje zawarte w projekcie zak³adaj±, ¿e op³ata abonamentowa w wysoko¶ci od 6 do 8 z³ miesiêcznie

 • Abonament powraca. Mają nowy projekt!

  13 lipiec 2017 08:59 41

  Jak podaje Polska Agencja Prasowa nowy abonament ma być pobierany co miesiąc w wysokości od 6 do maksymalnie 8 zł. - Projekt dotyczący systemowych zmian poboru opłaty abonamentowej jest już gotowy. W ciągu kilku najbliższych tygodni okaże się, czy będzie on wymagał notyfikacji w Komisji Europejskiej - poinformował wiceminister kultury Paweł Lewandowski

 • Prezerwatywy i smoczki drożeją. I to jak!

  13 lipiec 2017 08:29 35

  Blisko dwa lata temu Unia Europejska wydała wyrok w sprawie podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zażądano podniesienia jego wysokości na produkty nie farmaceutyczne, czyli m.in. prezerwatywy. Polska miała łamać dyrektywę unijną utrzymując stawkę niższą od wymaganej. - Wykreślenie tych pozycji z załącznika nr 3 ustawy o VAT oznaczać będzie

 • Poseł PiS: nie będzie podwyżki po wprowadzeniu opłaty paliwowej, bo Orlen i Lotos obniżą ceny

  13 lipiec 2017 06:56 44 3

  Wprowadzenie dodatkowej opłaty paliwowej nie spowoduje wzrostu cen na stacjach, ponieważ państwowe spółki Orlen i Lotos obniżą ceny "dla wyrównania". Taką tezę na Twitterze lansował w środę wieczorem poseł PiS Dominik Tarczyński. "Wspieramy nasze firmy a nie ruskich i niemiaszków! Ktoś wątpi w zdolności strategiczne Prezesa?" - kontynuował Tarczyński