Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Gospodarka

Kategoria aktualności

 • Emerytury mogą wzrosnąć! Sprawdź, co proponują związkowcy

  18 październik 2017 00:13 152

  Emeryci chcą zmiany zasad waloryzacji! Nie może być tak, że najbiedniejsi seniorzy otrzymują po kilka złotych podwyżki! Związek Emerytów i Rencistów wnioskuje, aby minimalna waloryzacja wynosiła 20 zł! Apeluje także o inne wsparcie dla biednych seniorów. - Niech emeryci już nigdy nie będą skazani na głodową waloryzację! - mówi nam szefowa związku Elżbieta

 • Lublin: Wjechała w Biedronkę. "Pomyliłam pedały" [zdjęcia]

  17 październik 2017 20:36 146 1

  Infromację o wypadku policjanci dostali o godz. 19.50. Do zdarzenia doszło obok Biedronki przy ul. Gęsiej. Według wstępnych ustaleń 46-letnia kobieta kierująca hondą uderzyła w zaparkowaną skodę fabię i renault kangoo. Honda przewróciła się na bok i potrąciła pieszą, ok. 30-letnią kobietę. Następnie auto uderzyło w budynek sklepu. Piesza trafiła do szpitala

 • Emigracja wcale nie spada, nawet ro¶nie szybciej. Na koniec 2016 r. ponad 2,5 mln Polaków ¿y³o poza krajem

  17 październik 2017 17:06 150 9

  GUS w corocznym raporcie o emigracji szacuje, ¿e w 2016 roku z kraju wyjecha³o 118 tysiêcy osób, o 4,7 proc. wiêcej, ni¿ w 2015 roku. Na koniec ubieg³ego roku czasowo poza Polsk± przebywa³o 2,5 mln osób. Jako pobyt czasowy GUS rozumie okres powy¿ej trzech miesiêcy, ale badañ wynika, ¿e oko³o 80 proc. z nich przebywa za granic± przynajmniej 12 miesiêcy

 • Maj�tek Trumpa zmniejszy� si� o 600 mln dolar�w

  17 październik 2017 17:00 120

  �adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem

 • Rząd zdecydował: Płyn do e-papierosów opodatkowany tak jak papierosy

  17 październik 2017 14:20 160

  "Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą"

 • Wynagrodzenia Polaków drgnęły. Rekordy bije zatrudnienie

  17 październik 2017 12:59 136

  Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4 tysiące 473,06 złotego, co oznacza, że licząc rok do roku wzrosło o 6 procent, a licząc miesiąc do miesiąca zmalało o 0,4 procenta - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Przypomnijmy, że w sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4 tys. 492,6 zł. Dane o zarobkach publikowane przez

 • Ukraina: MFW chce dro�szego gazu

  16 październik 2017 23:38 133

  � Uzgodnili�my z�MFW nasze pryncypia i�rozmowy s� kontynuowane. Oczekujemy pi�tej transzy do ko�ca roku � poinformowa� w�poniedzia�ek Aleksandr Daniluk, minister finans�w Ukrainy, po powrocie z�Waszyngtonu, gdzie negocjowa� z�funduszem. Po tym, jak Kij�w w�ko�cu wype�ni� jeden z�g��wnych warunk�w umowy o�pomocy finansowej z�MFW z�2015 r., czyli uchwali

 • Nowa afera pods³uchowa. Odwo³any prezes PWPW

  16 październik 2017 15:45 137 4

  Wed³ug nieoficjalnych doniesieñ RMF FM, poniedzia³kowe posiedzenie Rady Nadzorczej od samego pocz±tku by³o po¶wiêcone g³ównie ujawnionym przez radio i „Fakt” informacjom o nielegalnych pods³uchach zastosowanych wobec zwi±zkowców. Zaczê³o siê od dodania nowego punktu w porz±dku obrad - zmian w sk³adzie zarz±du. Wszyscy cz³onkowie Rady zag³osowali za odwo³aniem

 • Piotr Woyciechowski stracił pracę. Szefowie związków zawodowych PWPW byli podsłuchiwani

  16 październik 2017 14:08 151

  Rada Nadzorcza PWPW odwołała prezesa Piotra Woyciechowskiego - czytamy na Twitterze radia RMF FM. Z nieoficjalnych informacji stacji wynika, że Woyciechowski został zwolniony w związku z aferą podsłuchową. Ma go zastąpić Robert Malicki. Utrata stanowiska przez Piotra Woyciechowskiego ma być wynikiem publikacji w mediach na temat podsłuchiwania szefów

 • Sukces Faktu! Po naszej publikacji prezes PWPW odwołany

  16 październik 2017 13:05 155

  PWPW zatrudnia ok. 1800 pracowników, ma ok. 200 mln zł rocznego zysku. Jest spółką strategiczną Skarbu Państwa, działa pod kontrolą służb. Tu wytwarza się paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, znaki akcyzy, obligacje. – W PWPW panuje dyktatura prezesa, który w ogóle nie jest zainteresowany dialogiem z pracownikami. Gdy zaczyna rozmowy, każe podpisać