Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"To był ostatni raz". Tłumaczenie kierowcy, który złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

2 grudzień 2018 08:58
128 7

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu patrolując drogę wojewódzką zatrzymali do kontroli pojazd, którym kierował mieszkaniec gminy Gromadka.

Po sprawdzeniu okazało się, że wobec 28-latka Sąd Rejonowy w Lubinie w lipcu br. orzekł dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna, który w świetle prawa już nigdy nie może kierować żadnym pojazdem tłumaczył policjantom, że to był ostatni raz.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
Saren Master

2 grudzień 2018 09:01

I wsadzic go na 5 lat. Na maxa. Bo polskie cwaniaczki cebulaki nic sobie nie robi± z zakazu. Zacytujê "Ka¿dy ponad ka¿dym, sku...syn Innego traktuje, jakby by³ niczym Wszyscy najm±drzejsi, jebani My¶l± chyba, ¿e s± wybrañcami"

Krzysztof Bryk

2 grudzień 2018 09:00

"mistrzowsko" ????? proponujê konkurs w której klasie gimnazjum jest autor

hiperon59b

2 grudzień 2018 09:00

Takich kierowców z s±dowym zakazem prowadzenia pojazdów jest w Polsce bardzo du¿o. Je¿d¿± bo jest bardzo ma³a szansa, ¿e zostan± ponownie z³apani. Jestem przekonany, ¿e temu kierowcy te¿ siê upiecze, dostanie mo¿e rok w zawiasach i to wszystko. Przypominam, w ka¿dy weckend policja zatrzymuje oko³o 1000 pijanych kierowców i co, i nic. W Polsce tylko frajerzy tak zwani niezaradni przestrzegaj± przepisów ruchu drogowego.

Zaloguj siê Skomentuj

2 grudzień 2018 08:59

Aby oceniæ lub

marywil2012

2 grudzień 2018 08:59

je¿eli tam nie trafi (czyli do wiêzienia) to bêdzie oznacza³o, ¿e ten zakaz nie ma sensu. trudno jest walczyæ z takimi lud¼mi ale to nie jest niemo¿liwe.

zz1026

2 grudzień 2018 08:58

i sad mu g...o zrobi da wyrok w zaiweszeniu za zlamanie zakazu a on dalej sobie bedzie jezdzil taka to kara

yaspiman

2 grudzień 2018 08:58

jad±cy z takim zakazem powinien mieæ po³amane rêce i nogi. taki argument na pewno by zrozumia³. z ho³ot± trzeba postêpowaæ bardzo stanowczo i bezwzglêdnie. ³agodno¶æ to byd³o rozumie jako s³abo¶æ.