Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa przyznał się do współpracy z obcym rządem

14 wrzesień 2018 19:01
53 6

Zarzuty wobec Paula Manaforta dotyczą udziału w spisku przeciwko Stanom Zjednoczonym i utrudniania działań organom ścigania. Chodzi o jego powiązania z rosyjskimi i ukraińskimi politykami. Sprawa wyszła na jaw podczas śledztwa na Ukrainie wobec obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza.

W 2016 roku "New York Times" ujawnił, że w Kijowie odnaleziono dowody na wypłatę kilkunastu milionów dolarów na rzecz firmy konsultingowej Paula Manaforta. Amerykański lobbysta miał też uczestniczyć w transakcjach pomiędzy rosyjskimi i ukraińskimi biznesmenami, w tym oligarchą blisko związanym z Wła...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Zaloguj siê Skomentuj

14 wrzesień 2018 19:05

Aby oceniæ lub

plutoniczna

14 wrzesień 2018 19:05

a przysz³ym tygodniu Duda leci (po 3 latach wre¶cie, hehe) do Bia³ego Domu:)). I gorszego momentu nie móg³ sobie znale¼æ. Bêd± mogli sobie pogadaæ z Trumpem jak fejk-prezydent z fejk-prezydentem:))))

nieotake

14 wrzesień 2018 19:04

Niestety, nasze po³o¿enie jest zgo³a inne ni¿ Amerykañców - my siedzimy bez porównania g³êbiej w czerwono-czarnej dudzie. Gdy¿ albowiem nasz Robert Mueller nazywa Zizi Zerro.

e50504

14 wrzesień 2018 19:03

Z tekstu wynika ¿e firma konsultingowa amerykañskiego oligarchy p³aci³a polskiemu by³emu prezydentowi za lobbowanie na rzecz prezydenta Ukrainy. "By³y szef sztabu wyborczego Trumpa przyzna³ siê do wspó³pracy z Rosj±." Nie wiem, mo¿e przegapi³em, ale móg³by mi kto¶ dobry zacytowaæ fragment tego (lub jakiegokolwiek innego) artyku³u w którym to bohater "przyznaje siê do wspó³pracy z Rosj±"? Co to jest "wspó³praca z Rosj±"? Trybuna Ludu w formie xD

calmy

14 wrzesień 2018 19:02

Czy do wielbicieli Trumpa w Polsce dotarło co się właśnie stało? Padła pierwsza kostka domina.

felucjan

14 wrzesień 2018 19:02

Teraz czekamy a¿ oka¿e siê, ¿e pis równie¿ mia³o umoczone interesy w Rosji, a ta pomaga³a im wygraæ wybory miêdzy innymi, poprzez fa³szywe posty.