Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Były wiceminister nie trafi do aresztu. Chodzi o nieprawidłowości przy prywatyzacji CIECH-u

14 luty 2018 07:53
53 8
Były wiceminister nie trafi do aresztu. Chodzi o nieprawidłowości przy prywatyzacji CIECH-u

Zatrzymanie Pawła T. dotyczy nieprawidłowości, do jakich miało dojść przy prywatyzacji CIECH-u. Sąd odrzucił wniosek prokuratury ws. aresztu wobec byłego wiceministra skarbu w rządzie PO, Pawła T.

We wtorek przed południem wszyscy podejrzani zostali przesłuchani i wszyscy usłyszeli zarzuty. Dotyczą przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
antonikarcz

14 luty 2018 07:59

Jest poprawa, ju¿ nie zabijaj± w czasie zatrzymañ.

cztery0000ziobra

14 luty 2018 07:58

Tak jest, ceny akcji powinna dyktowaæ panna Zbysia po uprzednim zasiêgniêciu opinii u Jaros³awa Rajmundowicza. San Escobar ca³± mord±.

pietrix79

14 luty 2018 07:56

Pomyli³o siê prokuratorom. Za takie zarzuty nie osadza siê w areszcie. Nie stanowi± ¿adnego zagro¿enia, nawet gdyby byli winni zarzutów. Mataczenie jest s³ab± przes³ank±, bo mieli i tak kilka lat na mataczenie. Zatem jest to kolejna pokazowka. Za nied³ugo oka¿e siê ¿e dowodów brak i tyle. Zostanie tylko fakt znies³awienia i pewnie konieczno¶æ wyp³acenia odszkodowania przez pañstwo. Z naszych pieniêdzy!!! Zabawa cudzym kosztem dla uciechy paru zawodników ¿±dnych zemsty...

Zaloguj siê Skomentuj

14 luty 2018 07:55

Aby oceniæ lub

obywalet

14 luty 2018 07:55

Jak widaæ Ziobro to ¶mieæ, k³amca i zwyk³a szuja i mo¿e naskoczyæ uczciwym ludziom

fakiba

14 luty 2018 07:54

Są jeszcze sądy , a nie CBA i prokuratura Zera

jxl82

14 luty 2018 07:54

Kolejny zatrzymany a w rêkach zero dowodów? Przed momentem te¿ musieli wypu¶ciæ Frasyniuka. Jarek podobnie jak 13 XII jeszcze ¶pi. ¦piewajcie Ministrowie, przydupasy grajcie Mu. K³aniajcie siê Pos³owie, nie bud¼cie Go ze snu

byrcyn11

14 luty 2018 07:54

Zatrzymany czy nie, winny czy nie - niewa¿ne, wa¿ne ¿e rzucone gawno siê ju¿ przyklei³o.