Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

CBŚP przejęło 80 ton materiałów wybuchowych. Zatrzymano 35 osób

7 grudzień 2018 15:49
76 12

Grupa handlowa, którą rozbito, zajmowała się przede wszystkim handlem artykułami do pirotechniki widowiskowej. Grupa ta produkowała swoje wyroby w Polsce, ale sprzedawała je przede wszystkim na Zachodzie za pośrednictwem internetu.

W związku ze sprawą nielegalnej produkcji materiałów wybuchowych, w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji i krajach skandynawskich zatrzymano łącznie 35 osób. Podczas śledztwa przejęto przesyłki, w których było pół tony materiałów wybuchowych. CBŚP odkryło także pięć magazynów, w których przechowywan...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
magda9600

7 grudzień 2018 15:53

Co¶ co w normalnym pañstwie jest dzia³alno¶ci± gospodarcz± u nas jest przestêpstwem.

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 15:53

Aby oceniæ lub

Oceniono 4 razy

7 grudzień 2018 15:53

WTF , to mozna sprowadzac fajerwerki z Chin , ale w Polsce nie mozna ich produkowac ???

marcopolo123456

7 grudzień 2018 15:52

piêknie.... sponsor £ks który nosi koszulki ¶mieræ wrogom ojczyzny i co¶ z islamem itd a tu wysy³a im ¶rodki wybuchowe ja pierd... jaka hipokryzja

rascal76

7 grudzień 2018 15:52

Taaaa przed końcem roku trzeba pochwalić się wynikami. 80 ton ja pie... róbcie Polaków,tylko trochę w bambuko a nie już całkiem.

Wojciech Pisarek

7 grudzień 2018 15:51

Sukces tylko ¿e nie ca³kiem CBSP tylko przy wspó³pracy. Czytam Niemcy nadali gdzie a nasi aresztowali.

Oceniono 7 razy

7 grudzień 2018 15:51

No to po fajerwerkach sylwestrowych w całej Europie .

rascal76

7 grudzień 2018 15:50

Taaaa przed koñcem roku trzeba pochwaliæ siê wynikami. 80 ton ja pie... róbcie Polaków,tylko trochê w bambuko a nie ju¿ ca³kiem.

wpac

7 grudzień 2018 15:50

Bo niemieckie albo holenderskie fajerwerki s± g³o¶ne jak suche pierdy Prezesa.

Wojciech Pisarek

7 grudzień 2018 15:50

Sukces tylko że nie całkiem CBSP tylko przy współpracy. Czytam Niemcy nadali gdzie a nasi aresztowali.

Oceniono 3 razy

7 grudzień 2018 15:49

W końcu co to było: fajerwerki, czy materiały wybuchowe? Czy żądza sukcesu kulsonów?

Popijajac Piwo

7 grudzień 2018 15:49

80 ton? W sam raz na okrąglak z Wiejskiej...