Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Chiny: Sklep oferuje "przechowalniê" dla mê¿ów

14 lipiec 2017 19:22
144 0
Chiny: Sklep oferuje "przechowalniê" dla mê¿ów

Takie "przechowalnie" dla mê¿ów powsta³y w Global Harbour w Szanghaju.

Miejsca, w których ¿ony mog¹ zostawiæ mê¿ów przed udaniem siê na d³u¿sze zakupy to szklane kabiny, w których znajduje siê fotel, monitor, komputer i gamepad. Mê¿czyŸni, w czasie gdy ich ¿ony odwiedzaj¹ sklepy, mog¹ - korzystaj¹c z dostêpnego sprzêtu - zagraæ w popularne gry komputerowe z lat 90-tych...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0