Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Chory republikański senator podał wytyczne dot. pogrzebu. Jedno zastrzeżenie: ma nie być Trumpa

6 maj 2018 11:24
80 15

Amerykański senator John McCain, kandydat partii republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2008 roku, od ponad roku zmaga się z glejakiem mózgu. Od tego czasu coraz częściej pojawia się w szpitalach. Niedawno powiedział nawet, że "nie wie, jak długo tutaj zostanie".

W świetle jego stanu zdrowia, osoby z otoczenia McCaina, ujawniły m.in. NBC News i "New York Times", że senator przekazał pewne wytyczne dotyczące tego, jak powinny przebiegać jego uroczystości pogrzebowe.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 15
felusiak1

5 czerwiec 2018 18:48

K³amstwo. "To nie jest bohater wojenny". Tego Trump nigdy nie powiedzial. Powiedzia³, ¿e McCain zosta³ bohaterem poniewa¿ trafil do niewoli.

lukasz2711

5 czerwiec 2018 15:12

Trump nie ma nic wspólnego z Republikañstwem kiedy¶ nale¿a³ do Demokratów. Ten facet jest brutalnym biznesmenem specjalizuj±cym siê we wrogich przejêciach ró¿nego rodzaju firm. Jego najwiêkszym problemem jest fakt i¿ ma zatart± granicê miêdzy ¿yciem prywatnym a zawodowym, przez co np swoj± ma³¿onkê traktuje jak przedmiot. Tacy ludzie w dniu swojej ¶mierci pozostaj± sami, senator McCain to polityk zupe³nie innego formatu ni¿ Trump.

yaspiman

5 czerwiec 2018 15:06

na moim pogrzebie te¿ ma nie byæ trumpa :-)

jackreacher

5 czerwiec 2018 15:03

Ale Stormy Daniels na pewno jest zaproszona na pogrzeb :)

mazzinl890

5 czerwiec 2018 19:10

McCain nie chce, aby Trump uczestniczy³ w jego pogrzebie Trump uszczê¶liwiony.

agnrodis

5 czerwiec 2018 14:29

"Trump o McCainie: To nie jest bohater wojenny" ... zaraz sie dowiemy, ze to Trump jest "bohaterem", bo wymigal sie od poboru do Wietnamu lewym zwolnieniem lekarskim .... mial chora noge!

siekier35

5 czerwiec 2018 17:22

prezes pewnie kota wpisa³ i martusiê

Zaloguj siê Skomentuj

5 czerwiec 2018 13:33

Aby oceniæ lub

Marek Radosz

5 czerwiec 2018 13:33

Pewnie strasznie siê Trump przej±³ i zmartwi³ ¿e go "przyjaciel" nie zaprosi³ na pogrzeb :)

PJ Gadek

6 maj 2018 11:30

Poprawcie mnie spece z GW. Trump to ten co mial wywolac wojne z korea polnocna o doprowadzit do zawieszenia stanu wojennego??

Oceniono 12 razy

6 maj 2018 11:30

To rzeczywiście jest chory, chory z nienawiści do innych ludzi.

Marek Radosz

6 maj 2018 11:29

Pewnie strasznie się Trump przejął i zmartwił że go "przyjaciel" nie zaprosił na pogrzeb :)

agnrodis

6 maj 2018 11:28

Nikt porzadny nie chce miec oszusta, łgarza i zdrajcy na swoim pogrzebie.

Oceniono 5 razy

6 maj 2018 11:26

Powinien poprosić aby włożono Trumpa do tej samej trumny i zakopano a potem zalano betonem.

Oceniono 9 razy

6 maj 2018 11:25

Lubię ludzi, których nie pochwycono Najlepiej jest siedzieć w domu i nic nie robić dla swojej ojczyzny... Wydawać pieniądze rodziców i szpanować w najbliższej dyskotece.