Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Częstochowa. Mirosław Soborak już nie jest wiceprezydentem. Miał potrącić 10-latka i uciec

14 wrzesień 2018 11:16
68 8

Mirosław Soborak został zatrzymany w czwartek w związku podejrzeniem, że to on potrącił 10-latka jadącego rowerem w miejscowości Nierada pod Częstochową. Do wypadku doszło koło godz. 18, a został on zarejestrowany kamerą w innym samochodzie.

Kierowca, który spowodował wypadek, zbiegł z miejsca zdarzenia. Podejrzanym jest właśnie Mirosław Soborak. Policjanci pojawili się w mieszkaniu Soboraka wieczorem w środę 12 września, jednak go w nim nie było. Policjanci zastali go dopiero dzień później rano. Podczas zatrzymania miał promil alkoholu...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
paniczysko

14 wrzesień 2018 11:20

Ze wzglêdu na okoliczno¶ci obci±¿aj±ce: prowadzenie w stanie nietrze¼wo¶ci, ucieczka z miejsca wypadku, nieudzielenie pomocy ofierze, wiek ma³oletniego, oczekujê kary bezwzglêdnego pozbawienia wolno¶ci.

cwaniakzpksu

14 wrzesień 2018 11:19

Brawo za szybka reakcjê. Bez g³upot w stylu "musimy poczekaæ na ustalenia w sprawie" czy "o winie zdecyduje s±d".

dziadwawelski

14 wrzesień 2018 11:19

Zobaczymy jakiego pos³usznego prokuratora dostanie, z Jakimi statystykami u³askawieñ, skazañ itp ;-)) Mo¿e facet w g³êbi serca ma wielki szacunek do Leszka Kaczyñsko-Smoleñskiego i wtedy zostanie u³askawiony przez Kornbaherów ;-))))

Zaloguj siê Skomentuj

14 wrzesień 2018 11:19

Aby oceniæ lub

pol733

14 wrzesień 2018 11:19

Dodajcie, ze go¶æ jest z PO.

12saurom

14 wrzesień 2018 11:18

Mogê siê za³o¿yæ, ¿e podobnie jak niejaki Piotr Najsztub, który tak¿e po pijaku potr±ci³ kobietê dostanie najwy¿ej miesi±c prac spo³ecznych Gdyby to by³ zwyk³y Polak wyrok by³by wy¿szy

zacisze16

14 wrzesień 2018 11:17

Wódko... Wódko... Pozwól ¿yæ... Nie ma ¿adnego t³umaczenia dla faceta...

Oceniono 1 raz

14 wrzesień 2018 11:16

W świętym mieście Częstochowa takie rzeczy? Pewnie balował z klechami na Łysej Górze, czy jak to tam się nazywa!