Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Czarnecki stał się tematem żartów. "Dać się nagrać i nawet ośmiorniczek nie skosztować"

5 październik 2018 11:35
96 7
Czarnecki stał się tematem żartów. "Dać się nagrać i nawet ośmiorniczek nie skosztować"

Głos Ryszarda Czarneckiego można usłyszeć na taśmie, na której zarejestrowano rozmowę Mateusza Morawieckiego z prezesami PKO BP i PGE. W czasie, kiedy nagrano jego rozmowę, Mateusz Morawiecki pełnił funkcję prezesa banku BZWBK oraz doradcy premiera Donalda Tuska. Dlaczego na taśmie zarejestrowano także głos Czarneckiego?

Jednym z wątków rozmowy Mateusza Morawieckiego i dwóch prezesów był wątek Przemysława Czarneckiego, syna Ryszarda Czarneckiego. Mężczyźni komentowali, że Przemysław Czarnecki nie chce pracować w PKO BP. W pewnym momencie Mateusz Morawiecki postanowił omówić sprawę z jego ojcem i zadzwonił do Ryszard...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
Black Swan

5 październik 2018 11:37

sta³ siê tematem ¿artów? Tylko dlatego, ze ¿yjemy w Polsce.... Gdyby¶my ¿yli w pañstwie w którym istnieje prawo i sprawiedliwo¶æ to wszyscy ci panowie bior±cy udzia³ w tej rozmowie stali by siê obiektem ¶ledztwa bo przecie¿ wyra¼nie s³yszymy korupcyjna rozmowê... Inna sprawa, ¿e w takim pañstwie to zarówno Krzywomordy jak i Richard XIV mogliby sobie bredziæ pod budk± z browarem bo przecie¿, z racji upo¶ledzenia intelektualnego, nie mogli by piastowaæ odpowiedzialnych stanowisk...

paulproteus

5 październik 2018 11:36

ten facecik, to jedna z najwiêkszych mend w Polsce

blablick

5 październik 2018 11:36

Pislam mo¿e k³amaæ, kra¶æ i transmitowaæ to na ¿ywo. I tak ich wybior±. Z jezusem i polsk± na ustach dali 500+ i 5 lat szybciej rentê. Bêd± wygrywaæ dopóki siê kasa nie skoñczy.

toreon

5 październik 2018 11:36

No proszê. A pamiêtam jak z pó³ roku temu w TOK FM zarzeka³ siê ¿e on na pewno nigdzie nie da³ siê nagraæ. A je¶li kto¶ co¶ takiego znajdzie to jak to uj±³ "dopiero pogadamy" No to pogadajmy, Obatelu

Zaloguj siê Skomentuj

5 październik 2018 11:36

Aby oceniæ lub

Andrzej Szulc

5 październik 2018 11:36

Obatel czarnecki to taki Pinokio (chamstwo ca³± morda!!! Typowy k³amca lizus WSTYD

masakramasakra

5 październik 2018 11:36

gdzie pis tam smród.