Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Czym zajmuje się była premier Beata Szydło? 71 proc. nie wie [SONDAŻ]

13 czerwiec 2018 11:31
70 18

Beata Szydło, była premier, a obecna wicepremier i przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, nowe funkcje pełni od grudnia 2017 roku. Obecnie polityk Prawa i Sprawiedliwości ma być - zgodnie z samą nazwą komitetu, którym kieruje - odpowiedzialna za sprawy społeczne.

Z sondażu Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że Polacy nie wiedzą, czym zajmuje się Beata Szydło.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 18
boshary

13 czerwiec 2018 11:37

szczerze? wozi cztery litery za nasze pieni±dze, nic innego.

Oceniono 5 razy

13 czerwiec 2018 11:37

Pobieraniem premii, bo jej się należy!

grundol1

13 czerwiec 2018 11:36

Podstawowe pytanie czy Szyd³o wie?

urhan

13 czerwiec 2018 11:36

Ponoć nikt w okolicy tak dobrze nie gotuje rosołu...

yaspiman

13 czerwiec 2018 11:36

szydło to głównie wali głupa. to jej podstawowe zajęcie.

kataryniarski

13 czerwiec 2018 11:35

Jak to czym? Noooo... jako premier ds. spo³ecznych skutecznie olewa³a niepe³nosprawnych w Sejmie i pojecha³a sobie na 40-dniowa wycieczkê, gdzie mia³a full atrakcji - od sp³ywu tratwa po konkurs jedzenia kaszanki z koryta na czas (niestety, zajê³a drugie miejsce!)...

krynolinka

13 czerwiec 2018 11:35

Jak to jedna z najbardziej wp³ywowych kobiet ¶wiata i suweren nie ma pojêcia czym siê zajmuje obecnie pani Beata? No przecie¿ szczê¶cie i rado¶æ nam przynosi samym tym, ¿e jest.

def11

13 czerwiec 2018 11:35

Szydło Beatka zajmuje się kurczowym trzymaniem u korytka, bo jej się należy.

srv14

13 czerwiec 2018 11:34

zarabia kasê . która bêdzie jej niezmiernie potrzebna na adwokata

obeznany

13 czerwiec 2018 11:34

Zacieraniem śladów po wypadku sprzed roku.

def11

13 czerwiec 2018 11:33

Szyd³o Beatka zajmuje siê kurczowym trzymaniem u korytka, bo jej siê nale¿y.

Zaloguj siê Skomentuj

13 czerwiec 2018 11:33

Aby oceniæ lub

obeznany

13 czerwiec 2018 11:33

Zacieraniem ¶ladów po wypadku sprzed roku.

boshary

13 czerwiec 2018 11:33

szczerze? wozi cztery litery za nasze pieniądze, nic innego.

maxim38

13 czerwiec 2018 11:33

Szydłowa jak sama nazwa czy przezwa wskazuje......SZYDŁUJE!

yaspiman

13 czerwiec 2018 11:32

szyd³o to g³ównie wali g³upa. to jej podstawowe zajêcie.

grundol1

13 czerwiec 2018 11:32

Podstawowe pytanie czy Szydło wie?

krynolinka

13 czerwiec 2018 11:31

Jak to jedna z najbardziej wpływowych kobiet świata i suweren nie ma pojęcia czym się zajmuje obecnie pani Beata? No przecież szczęście i radość nam przynosi samym tym, że jest.