Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Daesh straci³ przywódcê w Afganistanie

14 lipiec 2017 20:48
79 0

W oœwiadczeniu Departamentu Obrony napisano równie¿, ¿e w operacji na pó³nocnym wschodzie Afganistanu zginêli "inni cz³onkowie IS". Podkreœlono, ¿e atak "zasadniczo zak³óci plany terrorystycznej grupy do zwiêkszania swoich wp³ywów w Afganistanie".

"Liderzy IS wybrali Abu Sajeda na przywódcê swojej grupy po tym jak afgañskie i amerykañskie si³y zabi³y poprzednich liderów IS: Hafiza Sajeda Khana w lipcu 2016 oraz Abdula Hasiba w kwietniu 2017 roku" - dodano w komunikacie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0