Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Dni wolne pod koniec 2018 roku. Boże Narodzenie i sylwester. Kiedy warto wziąć urlop?

7 grudzień 2018 19:50
125 5

Grudzień to miesiąc, w trakcie którego wypada wyjątkowo dużo dni wolnych od pracy. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem, mamy wolne w pierwszy i w drugi dzień świąt, ale nie w Wigilię. Kolejnym wolnym dniem jest Nowy Rok, czyli 1 stycznia. W który dzień warto wziąć urlop, aby cieszyć się dłuższym odpoczynkiem od zawodowych obowiązków?

Wiele osób uważa, że w 2018 roku Boże Narodzenie wypada w szczęśliwy dla nas sposób. Pierwszy i drugi dzień świąt wypadają w tym roku we wtorek i w środę (25-26 grudnia), co oznacza dwa dni wolnego w środku tygodnia. Przypomnijmy, że dni te są ustawowo wolne od pracy. Jeżeli weźmiemy jeden dzień wol...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 5
pitusz

7 grudzień 2018 19:52

tylko ¿e niedziele przed Wigili± i przed Sylwestrem s± pracuj±ce czyli rozumiem ze mam wzi±æ wolne z Ksiê¿yca by mieæ "5 dni"? hm obawiam siê ze nie zd±¿ê po¶wiêtowaæ

Jacek Aleksander

7 grudzień 2018 19:52

Kiedy warto siê wysr..æ ? Czy ludzie czytaj±cy takie artyku³y maj± zlasowane mózgi. Ka¿dy wie gdzie pracuje i kiedy mo¿e sobie wzi±æ zaplanowaæ d³u¿sze wolne trac±c jak najmniej urlopu. Trzeba byæ naprawdê skrajnym przyg³upem w rozpaczy aby pisaæ takie artykuliki. Oczekujê porady na pierwsze pytanie - no bo nie ka¿dy wie, ¿e jak siê chce to trzeba i¶æ.

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 19:52

Aby oceniæ lub

Kamil Szczepañczyk

7 grudzień 2018 19:52

Czy sklepy w tym roku bêd± otwarte czy zamkniête w ¶wiêta?

romikus

7 grudzień 2018 19:50

¯±dam ¿eby wszystkie ¶wiêta by³y handlowe!!! Ja ciê¿ko pracujê i nie mam kiedy zrobiæ zakupów. Wiêc chcia³bym zakupy zrobiæ w ¶wiêta!!! To moja sprawa czy ja bêdê ¶wiêta spêdza³ na zakupach w centrach handlowych czy nie.