Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Dokumenty Czesława Kiszczaka w USA. Dziennikarze publikują archiwalny list do Lecha Wałęsy

12 grudzień 2018 10:41
105 10

"Zbiór, który trafił za ocean jest iście imponujący. Prawie trzy metry bieżące papierów zgromadzono w sumie w 23 pudełkach" - pisze Tomasz Krzyżak, dziennikarz "Rzeczpospolitej". Wśród znalezionych dokumentów znajdują się m.in. dokumenty komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, notatki osobiste, listy oraz dokumentacja medyczna gen. Czesława Kiszczaka.

Wśród dokumentów znalezionych przez dziennikarzy "Rzeczpospolitej" i Polskiego Radia znajdują się zarówno materiały znane historykom, jak i takie, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego. W Hoover Institution Library & Archives w USA znaleziono m.in. korespondencję gen. Kiszczaka z aktorami,...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
dik2002x

12 grudzień 2018 13:05

£atwo byæ patriot± i bohaterem siedzac w bamboszach na kanapie, z laptopem na kolanach. A jak pokazuje historia, nasze dzisiejsze bo¿yszcze t³umu, gdy nadszed³ czas próby, prze¿y³o pod pierzyn± u mamusi. Tylko tchórze ³atwo feruj± wyroki. Prawdziwy bohater wa¿y s³owa.

qwerfvcxzasd

12 grudzień 2018 12:05

To nie jest ¿aden historyk, tylko polityk. Jakim cudem mo¿na nazwaæ kulturalny li¶cik uni¿onym? Paranoja. Ka¿dy kto nie wyzywa ludzi od zdradzieckich mord jest uni¿ony? Sk±d to byd³o czerpie wzorce?

Zaloguj siê Skomentuj

12 grudzień 2018 12:02

Aby oceniæ lub

panbies

12 grudzień 2018 11:55

Ciekawe czy jest "umowa o pracê" tego co spa³ 13 grudnia do 13 tej.

biesczad1

12 grudzień 2018 12:21

"Historyk" Cenckiewicz, "pisarz" Sumliñski - s³abe te bolszewickie my¶liciele...

miras1953

12 grudzień 2018 11:54

a nie by³o nagrania rozmowy telefonicznej z 10 kwietnia?

acototak

12 grudzień 2018 11:48

Kiszczak nawet po ¶mierci pozostaje rozgrywaj±cym w polskiej polityce.

feurig59

12 grudzień 2018 12:01

Cenckiewicz to nie historyk, tylko nadgorliwy przezarty ideologi± fanatyk.

Oceniono 1 raz

12 grudzień 2018 10:43

Ciekawe, gdzie jest teczka Wojtyły?

acototak

12 grudzień 2018 10:42

Kiszczak nawet po śmierci pozostaje rozgrywającym w polskiej polityce.