Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Donald Trump w Polsce. Relacja na ¿ywo

6 lipiec 2017 07:33
377 0
Donald Trump w Polsce. Relacja na ¿ywo

Na Zamku Królewskim w Warszawie odby³a siê rozmowa w cztery oczy prezydentów Polski Andrzeja Dudy i USA Donalda Trumpa. Melania Trump spotka³a siê z Agat¹ Dud¹. Córka amerykañskiego prezydenta Ivanka Trump odwiedzi warszawski pomnik Bohaterów Getta.

"Z prezydentem Trumpem rozmawialiœmy o obecnoœci amerykañskich ¿o³nierzy w Polsce, o wzmacnianiu bezpieczeñstwa naszej czêœci Europy, o sytuacji na Ukrainie i o zbli¿aj¹cych siê æwiczeniach Zapad'17 na Bia³orusi"

Przeczytaj także: Donald Trump krytykowany, ale ma obrońcę. Antoni Macierewicz chwali jego ostatnie dokonania

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0