Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Donald Tusk: Polska znajduje się na peryferiach UE. Przestrzegam przed pochodem lunatyków

18 październik 2018 16:36
64 7

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk stwierdził dziś w rozmowie z dziennikarzami, że "liderzy PiS-u nie ukrywali swojego dwuznacznego stosunku do UE jako takiej". - Polska wygrywała bardzo wtedy, gdy była proeuropejskim graczem. Dzisiaj, niektóre decyzje polskiego rządu powodują, że Polska znajduje się na peryferiach UE. Nie wiem, czy jest to świadoma decyzja, ale wiem jedno: jest ona dla Polski bardzo niekorzystna - powiedział.

Zapytany o możliwość wyjścia Polski z UE, powiedział, że „ma nadzieję że żaden z polskich polityków na poważnie nie myśli o polexicie”. Zaznaczył jednak, że boi się "takich scenariuszy, że ktoś przez niekompetencję, emocjonalną zaciekłość czy wrodzoną niechęć do zachodu lub Europy może doprowadzić d...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
helena kowalska

18 październik 2018 16:40

Rz±dzacy nie maj± w planie wyj¶cia z UE? nie dopóki Unia daje kasê,mog± wówczas przypisywaæ sobie zas³ugi gospodarno¶ci,zachowuj± siê jak by ³askê robili pañstwom unijnym swoj± obecno¶ci±,jeste¶my biedakami Europy i takie podskakiwanie ¿le siê skoñczy,ale dla nas,obywateli nie maj±cych mo¿liwo¶ci decydowania o sytuacji kraju,cwaniacy u steru maj± pieni±dze,znajomo¶ci i plany na skutek pora¿ki,my ich nie obchodzimy.

czerwoneoczykoguta

18 październik 2018 16:40

Polacy i wschodni europejczycy nie pasuj± do Unii, jednak 60 lat sovieckich rz±dów ukszta³towa³y te spo³eczeñstwa w paskudny sposób i trzeba bêdzie kilku pokoleñ, ¿eby zaczê³y co¶ rozumieæ z otaczaj±cego ¶wiata.

prokuraturarejonowa

18 październik 2018 16:39

Ju¿ Donaldowi Tuskowi odpowiadam: to w pe³ni ¶wiadoma decyzja Obozu W³adzy, ¿e Polska jest dzisiaj na politycznych peryferiach Europy, podjêta z premedytcj±, tak samo jak decyzje o zalaniu polskiego rynku rosyjskim wêglem. Pochód lunatyków nale¿y skoñczyæ. Budzik dla Jarka!

Zaloguj siê Skomentuj

18 październik 2018 16:38

Aby oceniæ lub

krynolinka

18 październik 2018 16:37

Delikatnie powiedziane. To nie lunatycy proszê pana Donalda. Wyrachowanie prezesa. Oj jak on nie lubi gdy kto¶ na te jego t³uste r±czki patrzy. Kontroluje. Psychopata.

niko8472

18 październik 2018 16:36

"...rz±dz±cy zapewniali, ¿e nie ma planów wyj¶cia Polski z Unii Europejskiej." Oczywiscie ze nie. Przynajmniej jak dlugo Edzio i ska. profity z tego maja i mozna suwerenowi makaron na uszy nawijac ze to ta UE jest wrogiem narodu wybranego a nie pisior pospolity.

jojo148

18 październik 2018 16:36

Mozemy nie martwic sie "polexitem", bo PiS-owcy uspakajaja, ze zapewnia nam,jako obywatelom kraju, ktory byl czlonkiem UE, szczegolne ulatwienia przy ubieganiu sie o wizy do krajow UE.