Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Drugie takie odkrycie po "Kamieniu Piłata"? Badacze znaleźli pierścień z inskrypcją

2 grudzień 2018 13:09
123 4

W miejscowości Herodion (stała tam twierdza Heroda), niedaleko Betlejem, znaleziono zapewne po wojnie sześciodniowej (1967 rok), brązowy pierścień, który pochodzi sprzed około dwóch tysięcy lat. Niepozorny element biżuterii był jednym z tysięcy znalezionych na tamtych wykopaliskach, ale dopiero po zastosowaniu specjalnego aparatu, można było odczytać, co się na nim znajdowało.

Na pierścieniu badacze odczytali w języku greckim "Pilatus". Litery składające się na napis otaczają rysunek, który przedstawia kielich i wino. Od razu połączono to z postacią Poncjusza Piłata, rzymskiego prefekta Judei, opisanego w Nowym Testamencie jako tego, który zatwierdził wyrok wydany na Jezu...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 4
Zaloguj siê Skomentuj

2 grudzień 2018 13:12

Aby oceniæ lub

Benedykt Nieznany

2 grudzień 2018 13:11

S± chyba jakie¶ granice bajdurzenia. Wszystkie wzmianki o Jezusie s± z "której¶ rêki" ( powiedzia³a baba babie a kolejna ubarwi³a....). Nikt ale to nikt nie zapisa³ ¿adnej wzmianki o facecie czyni±cym cuda, uzdrawiaj±cym, wskrzeszaj±cym umar³ych, chodz±cym po wodzie. Wszystko to jak bajka o Czerwonym Kapturku. Jak kto¶ chce wierzyæ w wieczna szczê¶liwo¶æ Jezusa i wszystkich ¶wiêtych, niech sobie wierzy ale niech op³aca katechetów i KK ze swoich pieniêdzy. Ja siê nie zgadza³em na pañstwo wyznaniowe. Konstytucja zapewnia ¶wiecko¶æ Pañstwa, a to co siê dzieje wprost wo³a o pomstê do "Boga". Dla mniej kumatych - to by³a ironia.

Popijajac Piwo

2 grudzień 2018 13:11

Znalaz³em wypalone zapa³ki. Mog³y nale¿eæ do dziewczynki z zapa³kami Andersena...

janjan101

2 grudzień 2018 13:10

A ¶wistaki zawijaj±, a¿ siê kurzy. Lubiê fantastykê ale s± te¿ jakie¶ granice bajdurzenia.