Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Duchy w ewidencji. Urzêdnicy po ¶rednio ponad 3 latach orientuj± siê, ¿e przedsiêbiorca nie ¿yje

2 sierpień 2018 08:17
65 0
Duchy w ewidencji. Urzêdnicy po ¶rednio ponad 3 latach orientuj± siê, ¿e przedsiêbiorca nie ¿yje

Administracja pañstwowa sobie nie radzi. Do wykre¶leñ z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alno¶ci Gospodarczej ”martwych dusz” dochodzi przypadkowo, czêsto z ogromnymi opó¼nieniami – pisze "Gazeta Prawna".

Potwierdza to raport NIK, który ustali³, ¿e nawet 3,5 roku mo¿e zaj±æ urzêdnikom ustalenie, ¿e widniej±cy w rejestrze przedsiêbiorca zmar³.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0