Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Dworczyk: B. szef KNF oficjalnie złożył dymisję. Sprawa od strony formalno-prawnej

14 listopad 2018 09:43
87 13

Marek Chrzanowski złożył dymisję po tym, jak "Gazeta Wyborcza" napisała, że były szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku za około 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem banku Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Według dziennika, kwota 40 milionów złotych miała stanowić wynagrodzenie dla prawnika, zaproponowanego przez szefa KNF.

Mateusz Morawiecki zobowiązał wczoraj zwierzchników służb do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy byłego szefa KNF. W siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szef rządu spotkał się z ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym, ministrem koordynatorem służb specjalnych, Prokurato...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
sierra65

14 listopad 2018 09:48

szef rz±du morawiecki - powszechnie znany K£AMCA - spotka³ siê z ministrem sprawiedliwo¶ci prokuratorem generalnym, ministrem koordynatorem s³u¿b specjalnych, prokuratorem krajowym, szefem CBA i zastêpc± szefa ABW - czyli z wszystkimi autorami tego pisowskiego przewa³u !!!!

jxl82

14 listopad 2018 09:48

Drodzy z³odzieje z Pis. To nie jest koniec, to nawet nie jest pocz±tek koñca, to dopiero koniec pocz±tku!

jezry777

14 listopad 2018 09:47

to ju¿ wiemy dlaczego zinknêly problemy pana Zygmunta , wystarczy zatrudniæ prawnika z dbrej zmiany

stef0909

14 listopad 2018 09:46

Dworczyk pali g³upa!!!! to dopiero pocz±tek!

12reyez

14 listopad 2018 09:46

Sprawd¼cie Radê Nadzorcz± Plusbanku. Od wrze¶nia tego roku zasiada tam prawnik rekomendowany przez by³ego szefa KNF.

Zaloguj siê Skomentuj

14 listopad 2018 09:46

Aby oceniæ lub

Oceniono 1 raz

14 listopad 2018 09:46

a ja sądzę że to dopiero początek sprawy ! KORUPCYJNEJ !

jael53

14 listopad 2018 09:45

A prokuratura bêdzie mieæ wa¿niejsze sprawy na g³owie - wiadomo, jakie¶ bia³e ró¿e, jakie¶ ulotki...

stef0909

14 listopad 2018 09:45

Dworczyk pali głupa!!!! to dopiero początek!

roro1000000

14 listopad 2018 09:44

teraz juz wiadomo po co im s±dy i repolonizacja mediów!

jxl82

14 listopad 2018 09:44

Drodzy złodzieje z Pis. To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!

12reyez

14 listopad 2018 09:44

Sprawdźcie Radę Nadzorczą Plusbanku. Od września tego roku zasiada tam prawnik rekomendowany przez byłego szefa KNF.

jezry777

14 listopad 2018 09:43

to już wiemy dlaczego zinknęly problemy pana Zygmunta , wystarczy zatrudnić prawnika z dbrej zmiany