Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ewa Farna: waga nieshowbiznesowa

16 lipiec 2017 11:03
50 0
Ewa Farna: waga nieshowbiznesowa

EWA FARNA: Wyobra¿asz sobie, ¿e ja mam nadal do czynienia z tak± chor± sytuacj±, ¿e kto¶ przychodzi ze zdjêciem, na którym mam 16 lat i pyta: „Dlaczego ju¿ tak nie wygl±dasz?”. I co ja mam na to odpowiedzieæ? „Bo mia³am 16 lat i by³am dzieckiem”? Ludzie poznali mnie, gdy by³am ma³± dziewczynk±, mia³am 12 lat.

Kiedy w czeskim „Idolu” wprost zaczê³am mówiæ, co my¶lê. Dzieci kopiuj± opinie swoich rodziców, a dla mnie to by³a okazja pokazania, ¿e mam ju¿ w³asn± g³owê. Do tego mia³am dekolty, podkre¶lone biodra. Ludzie zaczêli mnie odbieraæ po raz pierwszy jako dojrza³± dziewczynê. Mia³am wtedy 19 lat.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0