Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Fakt" zapowiada rekonstrukcję rządu. Premier wyrzuci pięciu ministrów, w tym Szydło i Kempę?

13 październik 2018 07:08
100 8
"Fakt" zapowiada rekonstrukcję rządu. Premier wyrzuci pięciu ministrów, w tym Szydło i Kempę?

Wicepremier Beata Szydło, minister edukacji Anna Zalewska, minister bez teki Beata Kempa, szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk - to oni mieliby stracić stanowiska w ramach rekonstrukcji rządu, do której miałoby dojść po wyborach samorządowych - donosi "Fakt".

Dymisje miałyby zostać wytłumaczone kandydowaniem wymienianych ministrów do Parlamentu Europejskiego, jednak z tej piątki do tej pory mówiło się o miejscach na listach do PE tylko dla Beaty Kempy, Beaty Szydło i Anny Zalewskiej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
terazjakinick

13 październik 2018 07:14

Rz±d kiedy szefowa³a Szyd³o te¿ by³ stabilny, doskona³y, perfekcyjny, niezawodny, profesjonalny... i ogólnie to by³a "Dobra Zmiana". Teraz jak jest Morawiecki, nast±pi³a "Dobra Zmiana+" :) Strach siê baæ co bêdzie dalej.... :D

js08836

13 październik 2018 07:13

Szyd³o i Kempa powinny wylecieæ z hukiem po aferze z przyznawanie premii, które siê " nale¿a³y ". Szyd³o, jest najbardziej perfidn±, k³amliw± i zarozumia³± osob± zasiadaj±c± w rz±dzie. Zes³aæ, j± na banicjê do Brzeszcz. Kêpê na torfowiska w zabagnione rejony Polski. A kto zrekonstruuje premiera ? Czy notoryczny k³amca ma moralne prawo byæ premierem ?

fakiba

13 październik 2018 07:13

Matousz i B³aszczak tylko potwierdzali wytyczne kaczora i przyjêli do zakutych ³bów

czechy11

13 październik 2018 07:13

S³up Morawiecki usunie s³upy. Wszyscy zamieszkaj± w mieszkaniach kupionych na s³upy.

jedkow1979

13 październik 2018 07:12

Pan Ziemiec zada³ zbyt natarczywe pytanie jak na funkcjonariusza TVP i Pinokio siê w¶ciek³....

Zaloguj siê Skomentuj

13 październik 2018 07:12

Aby oceniæ lub

polakadam

13 październik 2018 07:11

Klempa i Szyd³o. Dwie najbardziej zapracowane krowy.

tomtg123

13 październik 2018 07:09

Bez znaczenia. Ten rz±d to antypolska banda przestêpców i tak nale¿y to traktowaæ. Nie jest istotne , prawdê mówi±c, jaki jest sk³ad personalny bandy - tak jak za komuny nie by³a istotne lista personalna cz³onków ZOMO. To jest istotne tylko z jednego punktu widzenia: z punktu widzenia ew. odpowiedzialno¶ci karnej wtedy, gdy banda ju¿ straci w³adzê.