Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Fiński biznesmen przekroczył prędkość o 21 km/h. Teraz musi zapłacić 62 tys. euro

12 czerwiec 2018 05:58
58 8

Ekonomista i biznesmen 72-letni Anders Wiklof jadąc w sobotę drogą na Wyspach Alandzkich przekroczył prędkość o 21 km/h. Tam, gdzie powinien jechać maksymalnie 50 km/h, licznik wskazywał 71 km/h - podaje portal Expressen.se.

W efekcie mandat wyniósł 62 250 euro, czyli równowartość ok. 270 tys. zł. Wszystko przez to, że kary za szybką jazdę w Finlandii są uzależnione od wysokości zarobków. A Wiklof zarabia sporo - jest jednym z właścicieli banku Alandsbanken.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
xynat

6 grudzień 2018 09:28

"Wola³bym wydaæ pieni±dze na osoby starsze, chore, pomoc dzieciom lub cokolwiek innego - mówi³ niezadowolony biznesmen". - A kto mu broni? Nie wesprze dom dziecka, dom opieki nad starszymi a potem niech je¼dzi zgodnie z przepisami. Czy kto¶ mu tego zabrania?

Zaloguj siê Skomentuj

6 grudzień 2018 09:28

Aby oceniæ lub

gazkom

6 grudzień 2018 09:04

Bo¿e, ale ta Finlandia to jaki¶ dziki kraj. Jest tak daleko w tyle za Polsk±. My ju¿ dawno jeste¶my w XXI w. je¶li chodzi o ochronê danych osobowych. W naszym piêknym kraju wszyscy, którzy z³ami± prawo mog± siê czuæ pewni, ¿e nikt siê o tym nie dowie. WB te¿ jest mocno zapó¼niona, bo tam te¿ podaj± pe³ne dane tych co pope³ni± wykroczenie lub przestêpstwo. Mo¿emy byæ z siebie bardzo durni.... znaczy dumni :D

plastikpiokio

6 grudzień 2018 08:59

tam nie ma równych i równiejszych a je¿eli go staæ to zap³aci.---a w polszy za wyprzedzanie na skrzy¿owaniu pojazdu który skrêca w lewo i spowodowanie wypadku /szpital / s± w stanie zmienic prawo o ruchu drogowym ----mysl± te puste g³ówki .aby tylko siê wywin±c.

krotkizzoliborza

6 grudzień 2018 08:59

A u nas biznesmen dostanie 500z³ zwyzywa funkcjonariuszy perdolnie drzwiami i odjedzie z piskiem opon.

dziadekjam

6 grudzień 2018 08:57

Dobrze ¿e w Polsce wyspoko¶æ mandatów nie jest zale¿na od dochodów, bo "biednym" ksiê¿om trzebaby dop³acaæ...

Kuba x44

6 grudzień 2018 08:56

"Wola³bym wydaæ pieni±dze na osoby starsze, chore, pomoc dzieciom lub cokolwiek innego - mówi³ niezadowolony biznesmen". Przecie¿ to jest mandat, kara. a nie dobroczynno¶æ. Jak chce to mo¿e drugie tyle do³o¿yæ na chorych, nikt mu nie broni.

stachkaz47

6 grudzień 2018 09:02

Polscy kulsony te¿ potrafi± karaæ -ucznia 3klasy technikum za brak okularów +0,5 w czasie jazdy- 500z³. Móg³ daæ 50z³. ale siê dowarto¶ciowa³. Za spowodowanie kolizji ,za jazdê na czerwonym ¶wietle , za przekraczanie podwójnej ci±g³ej, za wyprzedzanie na skrzy¿owaniu przepuszczaj±cego pieszych te¿ 500z³. Ale to Polska katolska sprawiedliwo¶æ.