Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Frele w ¶l±skim coverze "Despacito". Nie mo¿emy przestaæ tego s³uchaæ!

12 sierpień 2017 09:35
53 0

Te dziewczyny nigdy nie zawodz±. Tym razem przesz³y jednak same siebie! Pochodz±ce ze ¦l±ska trio Frele zaserwowa³o nam bowiem taki cover "Despacito", ¿e ju¿ po pierwszym przes³uchaniu trudno jest wyrzuciæ go z g³owy!

Hit „Despacito” Luisa Fonsiego doczeka³ siê ju¿ niezliczonej ilo¶ci parodii, przeróbek i coverów. Ten utwór to prawdziwy fenomen – jedni go kochaj±, inni szczerze nienawidz±. Faktem jest jednak, ¿e w zaledwie siedem miesiêcy „Despacito” uda³o siê staæ siê najpopularniejszym utworem w historii Intern...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0